Hove : aandacht voor mensen die juist naast sociale woningen vallen

Gemeenteraad Hove, dinsdag 26 oktober 2021 – 20.00u.

De vergadering ging door in het Dienstencentrum aan de René Verbeecklaan. Alle raadsleden waren aanwezig, behalve Jo Ampe en David Van den Bergh die zich lieten verontschuldigen wegens andere verplichtingen.

Er werd een korte hulde gehouden voor ere-schepen Nelly Bellens, die onlangs overleed.

Drie burgers kwamen met vragen voor de raad : één over de Donderbrug, één over de belijning beurtelings parkeren in de Vredestraat en de laatste over de milieuresultaten van het burgemeestersconvenant 2025.

De gemeenteraad nam ook kennis van het ontslag van raadslid Guido Sel op datum van 1 januari 2022.

Sociaal wonen

Bij het agendapunt beleidsplan sociaal wonen vroeg raadslid Diederik Vandendriessche (HB) naar een actieplan rond sociaal wonen in Hove. “Sociaal wonen en ruimtelijke ordening gaan hand in hand. Er zijn nog vele mensen die net uit de boot vallen om voor een sociale woning in aanmerking te komen. De Sociale Verhuur Kantoren (SVK) kunnen hier werk van maken. Hier is nog te weinig actie, te weinig info. De gemeente moet hier via alle mogelijke kanalen info geven. Er staan 36 mensen, met een binding met Hove,  ingeschreven voor een sociale woning”.

Schepen van Sociaal beleid Els Pauwels (Fan van Hove/ CD&V) antwoordde : “Er zijn weinig huurwoningen in Hove. De SVK’s huren ook niet te dure woningen. De mensen maken hun rekening. Het actieplan is een volgende stap. We werken samen binnen onze regio. De kleine gemeenten zullen nog steeds een stem hebben binnen de woonmaatschappijen.”

Alle fracties keurden dit punt goed, behalve Ph7 die tegenstemden wegens het ontbreken van een actieplan.

Ondertekening Lokaal Energie- en Klimaatpact

Raadslid Vandendriessche vroeg aan het bestuur hoe ze deze plannen zag ? Schepen van milieu Bart Van Couwenberghe (N-VA) antwoordde : “de evaluatie is gemaakt. We starten gesprekken met Igean. In de toekomst zijn er aanpassingen in het meerjarenplan. Bij verbouwingen zullen we dit allemaal aftoetsen. Volgens jaar planten we 750 bomen om het jubileum van onze gemeente te vieren”. Alle raadsleden gingen akkoord met dit punt.

De raad keurde ook de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Fluvius en de algemene vergadering van TMSV goed.

in Hove is er niet veel open ruimte meer voor verkavelingen

Foto’s © Gazet van Hove.