Hove, agenda gemeenteraad november 2021

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD


Zitting van dinsdag 23 november 2021


Openbare zitting


P.1. B. Notulen gemeenteraad 26 oktober 2021
Notulen gemeenteraad 26 oktober 2021 – goedkeuring


P.2. B. Zittingsverslag algemeen directeur gemeenteraad 26 oktober 2021.
Zittingsverslag algemeen directeur gemeenteraad 26 oktober 2021 gemeenteraad –
goedkeuring


P.3. A. Installatie opvolger als gemeenteraadslid
De raad installeert Veerle D’Haene (N-VA) als opvolger met ingang van 01/01/2022.


P.4. A. Verkiezing schepen en eedaflegging
De gemeenteraad neemt kennis van de eedaflegging van de heer Wim Bollaert als schepen
met ingang van 01/01/2022.


P.5. A. Raadscommissie financiën – ontslag
Wim Bollaert neemt ontslag als lid van de raadscommissie financiën met ingang van
01/01/2022.


P.6. A. Raadscommissie financiën – aanwijzing
Luc Vuylsteke de Laps wordt aangeduid als lid van de raadscommissie financiën met ingang
van 01/01/2022.


P.7. A. Aanduiding voorzitter gemeenteraadscommissie financiën
De gemeenteraad duidt een voorzitter van de gemeenteraadscommissie financiën aan met
ingang van 01/01/2022.


P.8. A. Samenwerkingsovereenkomst Zwerfkattenproject Lint – Hove
De gemeenteraad keurt de aangepaste samenwerkingsovereenkomst Zwerfkattenproject
Lint – Hove goed.


P.9. A. Reglement erkenning opvanginitiatief
De gemeenteraad keurt het reglement erkenning opvanginitiatief goed dat ingaat met ingang
van 1 december 2021.


P.10. A. GEVAPV JOC Hove – Algemene vergadering 7.12.2021 – Budget 2022
De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering van het
gemeentelijk verzelfstandigd agentschap JOC Hove vzw, geeft goedkeuring aan het
budgetvoorstel 2022 en geeft instructies mee aan de gemeentelijk vertegenwoordiger in
de algemene vergadering.

P.11. B. IKA – Buitengewone algemene vergadering 14 december 2021
De raad keurt de agenda voor de buitengewone algemene vergadering d.d 14 december
2021 van de intercommunale IKA goed.


P.12. B. IGEAN – Dienstverlening – BAV 22 december 2021
De raad keurt de agenda voor de buitengewone algemene vergadering d.d. 22 december
2021 van de intercommunale IGEAN Dienstverlening goed.


P.13. B. IGEAN – Milieu & Veiligheid – BAV 22 december 2021
De raad keurt de agenda voor de buitengewone algemene vergadering d.d. 22 december
2021 van de intercommunale IGEAN Milieu & Veiligheid goed.


P.14. B. PONTES – BAV 16 december 2021
De raad keurt de agenda voor de buitengewone algemene vergadering d.d. 16 december
2021 van de intercommunale Pontes goed.


P.15. B. Cipal – algemene vergadering 16 december 2021
De raad keurt de agenda voor de algemene vergadering d.d. 16 december 2021 van de
dienstverlenende vereniging Cipal goed


P.16. B. Water-link – bijzondere algemene vergadering
De raad keurt de agenda voor de bijzondere algemene vergadering d.d. 16 december 2021
van de opdrachthoudende vereniging Water-link goed


P.17. B. Fluvius – buitengewone algemene vergadering – 22 december 2021
De raad keurt de agenda voor de buitengewone algemene vergadering d.d. 22 december
2021 van Fluvius goed.


P.18. A. Dringende vragen van de raadsleden


Gesloten/Geheime zitting
Geen punten

Foto’s (c) Gazet van Hove.