Hove : Villa Henriëtta blijft ongewijzigd staan

Op de jongste gemeenteraad van november vroeg raadslid Katia Devriendt (pH7) naar de stand van zaken rond Villa Henriëtta aan de Kapelstraat, vlak over het station ? “De villa staat er fysiek nog, maar van erfgoedwaarde is er blijkbaar geen sprake. Welke functie heeft dit gebouw ? Wie gebruikt het ? We kunnen vanop straat niet goed zien hoe het eruit ziet, maar er staat vlakbij een gebouw van twee verdiepingen dat de villa overschaduwt” aldus de vraagstelster.

Schepen van Ruimtelijke ordening Luc Vuylsteke de Laps (FvH) antwoordde : “de huidige functie is ongewijzigd. Het gebouw wordt gebruikt door een aanpalende handelszaak. De gemeente is niet belast met het toezicht op dit gebouw. Er is ook geen initiatief gekend voor een mogelijke herbestemming van dit gebouw. We willen de principes van ons vlekkenplan omzetten in een ruimtelijk beleidsplan. Ik heb evenveel zicht op dit gebouw als u. Vanop straat ziet men dat deze gebouwen dicht bij elkaar staan en dit komt dominant over”.

Incident gesloten.

het vroegere notarishuis, reeds geschiedenis

Foto’s © Gazet van Hove.