Vlaams Belang : “Bij verplichte vaccinatie moet overheid schadelijke gevolgen vergoeden”

door Ruben Notteboom in palnws.be .

Het Vlaams Belang wil dat de overheid schadelijke gevolgen vergoedt die gelinkt kunnen worden aan het vaccin, indien het vaccin verplicht zou worden. “Wanneer de gemeenschap meent zich te moeten beschermen door middel van een vaccinatie, is het vanuit rechtvaardigheids- en solidariteitsoverwegingen maar logisch dat zij ook de vergoeding op zich neemt wanneer één van haar leden schade lijdt ingevolge een ongewenst neveneffect van die vaccinatie”, zegt Vlaams Belang-Kamerlid Dominiek Sneppe.

Het Vlaams Belang erkent dat vaccinaties in het verleden al geholpen hebben om de zware gevolgen van bepaalde ziektes te verhelpen, zoals van polio, pokken of mazelen. De partij wil echter niet dat de overheid de mogelijke schadelijke bijwerkingen ontkent en negeert. Omdat bepaalde bevolkingsgroepen, zoals zorgmedewerkers, “impliciet worden verplicht zich te laten vaccineren”, dient Vlaams Belang alvast een voorstel in om de overheid te verplichten om schadevergoedingen te geven.

Vlaams Belang wil vergoeding bij schade op basis van advies uit 2015

“Vandaag bevinden we ons in een situatie waarbij de overheid expliciet, dan wel impliciet bepaalde inentingen verplicht stelt – niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen”, zegt Sneppe. “Zo voorziet het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s bij blootstelling aan biologische agentia op het werk een verplichte vaccinatie van werknemers die zijn blootgesteld aan diverse besmettingsrisico’s (tuberculose, hepatitis). En alhoewel die vaccins uiteraard hun nut hebben, zijn er toch steeds minimale risico’s aan verbonden.”

Het Vlaams Belang verwijst naar een advies uit december 2015 van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. “Wanneer het gaat om een verplichte of door de overheid aanbevolen maatregel verdient het aanbeveling dat de wetgever de vergoeding van schadelijke neveneffecten beter zou regelen,” staat er te lezen. “Wanneer de gemeenschap meent zich te moeten beschermen door middel van een vaccinatie is het vanuit rechtvaardigheids- en solidariteitsoverwegingen maar logisch dat zij ook de vergoeding op zich neemt wanneer één van haar leden schade lijdt ingevolge een ongewenst neveneffect. Een specifiek stelsel van schadevergoeding zou hier welkom zijn.”

Vergoeding kan vaccintwijfelaars overtuigen

“Met ons voorstel willen we uitvoering geven aan dit advies. Wie het slachtoffer wordt van ernstige bijwerkingen door een door de overheid expliciet of impliciet verplicht vaccin, moet die schade kunnen verhalen op diezelfde overheid. Dat is niet meer dan logisch”, aldus nog Sneppe. Volgens de partij zou deze verplichte vergoeding vaccintwijfelaars kunnen overtuigen toch een prik te zetten.

Bron : Persbericht Vlaams Belang

Foto’s (c) Gazet van Hove.