Hove krijgt binnenkort een nieuwe burgemeester

Op zaterdag 1 januari 2022 is huidig burgemeester Koen Volckaerts (N-VA) burgemeester af en staat Bart Van Couwenberghe (N-VA) aan het hoofd van de gemeente Hove. Deze machtswissel was reeds intern afgesproken na de vorige gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018.

Schepen Bart Van Couwenberghe wordt de nieuwe burgemeester

Of Koen Volckaerts deel blijft uitmaken van het college van burgemeester en schepen is nog niet duidelijk ? Binnen een aantal dagen weten we hierop het antwoord. De aftredende burgemeester blijft wel deel uitmaken van de gemeenteraad en kan zijn 9 jaar lange bestuurservaring dus ten dienste stellen van zijn opvolger en partijgenoot. Of de heer Volckaerts in 2024 nog zal deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen is nog hoogst onzeker. Zijn echtgenote ziet dat alvast niet zitten !

De toekomstige burgemeester is vandaag derde schepen bevoegd voor Natuur en Digitalisering (ICT-Smart City, Noord-Zuid en Ontwikkelingssamenwerking, Dierenwelzijn, Leefmilieu, Duurzaamheid en Afvalbeleid). Een hele boterham. De heer Van Couwenberghe stelde zich in 2012 voor de eerste keer kandidaat bij verkiezingen en werd ook ineens verkozen tot schepen. Professioneel runt hij een reclamebedrijf aan de Mechelsesteenweg in Hove, op de grens met Kontich, waar hij tot voor enkele maanden ook woonde. Vandaag woont hij in het appartements-complex aan de Boechoutsesteenweg (ook gekend als “de kazerne”). De nieuwe burgemeester is ook een wielerliefhebber met een bestuursfunctie in een Kontichse club. Komt er terug een wielerwedstrijd naar Hove ? De Hovese horeca zou dit wel leuk vinden.

aftredend burgemeester Koen Volckaerts

Nieuwe krachten naast jaren ervaring

Bij coalitiepartner Fan van Hove/CD&V meent schepen Luc Vuylsteke de Laps einde van dit jaar ook ontslag uit het college van burgemeester en schepenen. Vandaag heeft hij er de bevoegdheden van Omgeving, Bestuurlijke Organisatie en Lokale Economie (Personeel, Intergemeentelijke Samenwerking, Financiën en Ruimtelijke Ordening, incl. Vergunningsbeleid). Deze bevoegdheden worden op 1 januari 2022 overgedragen aan huidig raadslid Wim Bollaert (Fan van Hove/CD&V). De heer Luc Vuylsteke de Laps was 24 jaar burgemeester van Hove (1989-2012) en werkte beroepsmatig ook vele jaren op ministeriële kabinetten in Brussel. Hij kent bijna alle dossiers die Hove aanbelangen.

toekomstig schepen Wim Bollaert

De meerderheidspartijen N-VA en Fan van Hove/CD&V hebben er dus alle belang bij om hun ervaringsdeskundigen nog een tijdje aan boord te houden, want in de oppositie – vnl. bij de groen-linkse fractie Hove Beweegt – zitten er enkele raadsleden met ook de nodige dossierkennis en die fameus kunnen uithalen op gemeenteraden …

Het worden misschien nog spannende politieke tijden in Hove …

schepen Luc Vuylsteke de Laps heeft tonnen politieke ervaring
komt er een volksfeest voor de nieuwe burgemeester en schepenen … ??? …

Foto’s © Gazet van Hove.