Hove : Gemeenteraad in nieuw personeelskader

De Hovese gemeenteraad ging op dinsdag 25 januari door in een vernieuwd kader in de gekende zaal da Capo. De zitplaatsen werden ook wat gewijzigd : de N-VA-fractie zit nu naast die van Hove Beweegt en aan de overkant zitten de leden van het kartel Fan van Hove (CD&V, O-VLD) naast die van pH7 (Positief Hove, een vroegere afscheuring van zowel CD&V als O-VLD).

Schepen Bart Van Couwenberghe werd burgemeester

De burgemeester is nu Bart Van Couwenberghe (N-VA), gewezen schepen. Hij volgt Koen Volckaerts (N-VA) op. Deze laatste werd schepen met dezelfde bevoegdheden als voorheen toen hij burgemeester was, uitgezonderd wat de veiligheid betreft die voor de nieuwe burgemeester is weggelegd.

De voorzitter van de gemeenteraad is Diane Tinnemans (Fan van Hove/VLD), zij volgt Guido Sel (N-VA) op, die uit de gemeenteraad stapte.

De gemeenteraadszetel van Guido Sel werd ingenomen door Veerle D’Haene (N-VA), zij heeft al ervaring als gemeenteraadslid in de vorige legislatuur.

Bij Fan van Hove/CD&V was er een schepenwissel in de persoon van raadslid Wim Bollaert, die het ambt van eerste schepen overneemt van Luc Vuylsteke de Laps. Deze laatste zetelt nu als gewoon gemeenteraadslid.

De pandemie speelt nog steeds een rol want drie raadsleden volgden de zitting via de computer bij hen thuis. De algemeen directeur zat ziek thuis en volgde ook de zitting van achter haar computerscherm.

Diane Tinnemans in een vorig politiek leven

Veel feesten in 2022

Diane Tinnemans opende de zitting en wenste iedereen een gelukkig en gezond 2022. Ze wil ook tijdens de tweede helft van deze legislatuur een gemoedelijke samenwerking realiseren tussen alle raadsleden. Haar voorganger Guido Sel werd ook niet vergeten in de hulde.

Nadien was het de beurt aan de nieuwe burgemeester. Hij wenste ook iedereen het allerbeste voor het nieuwe jaar en stelde dat Hove in 2022 welgeteld 750 jaar als zelfstandige gemeente bestaat. “Dit gaan we goed vieren en hopelijk komt er veel volk” aldus de nieuwe burgemeester, die alle raadsleden nog eens opriep om in te schrijven voor de komende themadag rond klimaat.

Hove heeft in 2022 veel te vieren

Foto’s © Gazet van Hove – coverfoto : de algemeen directeur legt de eed af.