Hove staat nog niet ver wat het hemelwaterplan betreft

Tijdens de laatste gemeenteraad vroeg raadslid Jo Ampe (HB) naar de stand van zaken van het hemelwaterplan. “Ik heb deze vraag reeds in 2017 gesteld, ook in 2022 is het hemelwaterplan in Hove nog niet klaar. In de Jan Frans Gellyncklaan vloeit het pompwater naar de riolen, maar anderzijds worden de voetbalvelden wel besproeid. De reglementering zorgt om het pompwater terug te laten infiltreren in de grond” aldus de interpellant.

Jo Ampe, topman van Hove Beweegt

Burgemeester Bart Van Couwenberghe (N-VA) antwoordde : “dit is een oud zeer in onze gemeente. Het is reeds in de milieuraad besproken. We willen het hemelwaterplan met twee handen aanpakken. Want in droge periodes worden er in Hove vele zwembaden gevuld. Maar Aquafin en Water-link zijn pas aan de oefening van het hemelwaterplan begonnen”.

Hoop doet alvast leven.

Incident gesloten.

Mortselsesteenweg, een lek in de waterleiding tijdens werken

Foto’s (c) Gazet van Hove.