Hove, een bijenvriendelijke … en bloemenrijke gemeente

Raadslid Lenn De Cleene (N-VA) vroeg tijdens de laatste gemeenteraad naar ‘Hove als bijenvriendelijke gemeente’ ? “Er is een campagne van de Vlaamse Gemeenschap ingezet voor de honingbij en de wilde bij. Het zijn de bestuivers van de landbouw en de planten. 80% van hen leeft in de grond. Zijn er in Hove reeds initiatieven genomen ten gunste van de bijen ?” wilde de interpellant weten.

Bestand:Anthophora bimaculata - Jasione montana - Tallinn.jpg
binnenkort wordt Hove een lekkere gemeente voor de bijen – Foto (c) Wikipedia/ Ivar Leidus.

Burgemeester Bart Van Couwenberghe (N-VA) antwoordde : “op 22 mei jl. is er een bio-diversiteits-dag geweest. Het komt ook terug in de Milieuraad. Op het college van burgemeester en schepenen hebben we het ook besproken. Er worden massaal bloemen geplant in Hove, in totaal 22.000 m2. Veel in de Verbindingsstraat, de Felix Timmermansstraat, ook in de wadi’s, op het kerkplein en in de Geelhandlaan, Boechoutselei, Lege Veldkantlaan worden er bloemenmengsels ingezaaid. Bolgewassen en wilde bloemen. De oefening houdt niet op. Hove zal in de toekomst veel bloemen rijker zijn”.

Foto’s © Gazet van Hove & Wikipedia.