Hove : Gaan de plannen voor een vernieuwd gemeentehuis op de schop ?

Bij de bespreking van de jaarrekening 2021 stelde raadslid Goedele Breyne (pH7) enkele kritische opmerkingen. “Er zijn reeds vier indexaanpassingen doorgevoerd en er zit 730.000 euro meer in de meerjarenbegroting. De geplande investeringen in het patrimonium (kunstacademie, jeugd, gemeentehuis) zijn nog niet gestart. Bij de personeelslast is er een verschil van 1 miljoen euro. Hove heeft in 2025 een lege kas. Stuur dit bij. De toekomst zal digitaal zijn. De burger kan veel van thuis uit regelen. We hebben het masterplan van de diensten nog niet gezien”.

Schepen van Financiën Wim Bollaert (Fan van Hove/CD&V) antwoordde : “2021 was een goed financieel jaar. De schuldengraad van Hove ligt laag, op 182 euro per inwoner. Geen paniek, de personenbelasting stijgt met 1,5 miljoen euro. We mogen even ambitieus blijven. Structureel krijgen we de vacatures niet ingevuld. We komen met een patrimoniumplan met extra zonnepanelen. De raadsleden hadden wel inspraak in de commissie financiën”.

Raadslid Filip Craen (HB) ging verder met de kritiek op het beleid : “de gemeente moet scherpere keuzes maken. Waarom 2,6 miljoen euro investeren in een nieuw gemeentehuis als het thuiswerk en de nieuwe e-infrastructuur dit allemaal kunnen opvangen. Men moet meer alternatieven overwegen”.

Burgemeester Bart Van Couwenberghe (N-VA) antwoordde tot slot : “het college van burgemeester en schepenen zal scherpere keuzes maken in de toekomst. We zijn ermee bezig”.

De jaarrekening werd unaniem goedgekeurd.

geen vernieuwd gemeentehuis bouwen bespaart 2,6 miljoen euro

COMMENTAAR :

De vraag na deze gemeenteraad blijft : gaat het schepencollege de plannen voor een nieuw gemeentehuis geheel of gedeeltelijk aanpassen in het zicht van de toekomstige financiële toestand ? Burgemeester Van Couwenberghe (N-VA) geeft van die antwoorden waar men alle kanten mee uit kan. Dit heeft hij alvast geleerd bij zijn vorige politieke partij … die nu mee met hem het bestuur uitmaakt.

hoe gaat de toekomst van dit pand eruit zien ?
burgemeester, graag duidelijkere antwoorden geven !

Foto’s © Gazet van Hove.