Hove : Besluitenlijst College van burgemeester en schepenen van maandag 27 juni 2022

Gemeente Hove

Zitting van maandag 27 juni 2022

In Raadzaal OCMW, Esdoorn 4A – 2540 Hove .

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vorige zitting goed.

Het college van burgemeester en schepenen levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af voor verbouwen van de woning en plaatsen van een tuinberging.

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van een ingediend beroep tegen een besluit van de deputatie en beraadslaagt over de mogelijkheid tot tussenkomst in de procedure.

Het college van burgemeester en schepenen verleent geen goedkeuring voor de gevraagde afwijking met betrekking tot de plaatsing van een septische put.

Het college van burgemeester en schepenen verlengt de tijdelijke verkeersverordening om de Donderbrug gesloten te houden tot 15/07/2022 om de ingrepen qua verkeersveiligheid te kunnen voltooien.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbons goed.

Het college van burgemeester en schepenen mandateert de afgevaardigde voor de algemene vergadering van de gemeentelijke holding op 29 juni 2022.

Het aangeboden ontslag van een begeleider buitenschoolse kinderopvang voor 19.00/38.00 werd aanvaard.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de analysenota markt.

Het college keurt de instap in de raamovereenkomst Koffie van Creat goed.

Goedkeuring van de invulling van het personeelsorganogram – aanstelling administratief medewerker financiën  C1-C3

www.hove.be .

Foto’s © Gazet van Hove.