Ludwig Caluwé is de nieuwe secretaris van het ANV (Algemeen Nederlands Verbond). De voormalig Gedeputeerde van de Provincie Antwerpen woont in de grensstreek en was daar eerder gemeenteraadslid van Essen. Ook was hij bestuurslid van BENEGO (Belgisch-Nederlands Grensoverleg) en is hij lid van de raad van bestuur van het Havencentrum, van POM Antwerpen en van Stichting Kempens Landschap. Sinds kort is hij strategisch adviseur van Geopark Scheldedelta. Ludwig Caluwé volgt Frank Judo op.

Ook is Axel Buyse verwelkomd als nieuw bestuurslid. Axel Buyse was tot voor kort Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering bij de EU en vervulde deze functie eerder in Den Haag voor de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Vlaanderen. Daarvoor was hij journalist bij De Standaard. Axel Buyse is o.a. voorzitter van de Pacificatielezingen vzw, bestuurslid van het Zuid-Afrikahuis en bestuurslid van het Genootschap Onze Taal.

Heel-Nederlandse vlag