Boekbespreking “Radicale islam in Vlaanderen”

Peter Calluy geeft in zijn boek “Kroniek van een aangekondigd onheil” een verhelderende uitleg en kijk op de radicale islam in Vlaanderen. Hij baseert zich op zijn eigen ervaringen als straathoekwerker en stelt dat het integratiebeleid voor vreemdelingen is mislukt.

Radicale islam in Vlaanderen

Beleidsvoerders en justitie spreken vandaag onophoudelijk hun verontwaardiging uit over het opruiende en antidemocratische gedrag van de radicale islam in Vlaanderen. Nochtans signaleert de auteur van dit boek, al sedert 2004 dat er zich vanuit radicaal islamitische hoek, verontrustende fenomenen voordoen die een bedreiging vormen voor de rechtstaat en die funest zijn voor de maatschappelijke visie en mentale integriteit van jongeren met een islamitische achtergrond. Calluy verwijt de uittredende Boomse burgemeester Patrick Marnef (Boom één/Sp-a) dat hij met de informatie over de radicale moslims niets heeft gedaan.

Peter Calluy, die als roepende in de woestijn en vechter tegen windmolens zijn job verloor in zijn pogingen om op een integere manier het probleem aan de kaak te stellen, vertelt zijn persoonlijke verhaal en kadert dit in een brede analyse van een rampzalig multiculturalisme dat weliswaar ‘politiek correct’ was maar volledig gefaald heeft als project van maatschappelijke integratie.

Calluy vertelt over de eerste radicale ‘experimenten’ van Fouad Belcacem (alias Abu Imran, woordvoerder van Sharia4Belgium) in 2004 aan de oevers van de Rupel. De feiten spelen zich grotendeels af in Boom met uitlopers naar Antwerpen en Mechelen. In dezelfde gemeente Boom ontstond toen ook de vzw “Jongeren voor islam”, de voorloper van de vereniging “Al Mawada” die in 2009 de hoofddoekenkwestie in de Antwerpse Athenea op scherp stelde met hun radicale ‘huisimam’ Nordin Taouil in een hoofdrol. Diezelfde vereniging organiseert congressen met bedenkelijke islamitische predikers die honderden jeugdige toehoorders lokken. Leden van “Al Mawada” geven trouwens mee de redactie vorm van de “Moslim Televisie en Radio Omroep” (MTRO) en poseren trots met beruchte terreurverdachten op internationale islamistische congressen.
Dat Calluy rechtuit is bewees hij ook bij de voorstelling van zijn boek in Boom. “De zogenaamd politiek correcten mogen de hand in eigen boezem steken. Onze maatschappij is gestoeld op een strikte scheiding van kerk en staat en toch worden de imams gebruikt of beter misbruikt om een politieke boodschap te brengen. Hoe leg je anders uit dat SP-a en Groen in Antwerpen de imams hebben overtuigd om tegen de Lange Wapperbrug te stemmen en deze boodschap aan ‘hun gelovigen’ via de moskee door te geven. Allah houdt dus niet van bruggen en geeft de voorkeur aan tunnels. Ik probeer sindsdien tunnels te graven met de moslims” grapt een ernstige Calluy.

Kroniek van een aangekondigd onheil”  is een aanklacht tegen een te lakse overheid die jarenlang heeft laten betijen en nu met pseudoverontwaardiging haar wonden likt. Maar het is vooral een eerlijk, moedig en onverholen pleidooi voor gelijke mentale en fysieke bescherming van overheidswege voor alle kinderen en jongeren.

Professor Dr. Wim Van Rooy schreef het voorwoord in het boek van Calluy. Hij schreef eerder ook al meerdere boeken over de islam. De professor stelt dat Peter Calluy perfect vanuit de praktijk bevestigt wat er academisch al bewezen is. “De integratieboodschap en het pamperen van moslims heeft een omgekeerd effect. De harde waarheid wordt verzwegen omdat we bang zijn om het etiket “racist” of harder “fascist-nazi-SS-er” opgeplakt te krijgen. Dikwijls omdat men een half kritische vraag wenst te stellen. Wel die schrik komt als een boemerang terug in ons gezicht” aldus de auteur. Hij waarschuwt ons ook dat als er niet dringend een mentaliteitswijziging komt en de economische crisis blijft verslechteren, we met een gevaarlijke cocktail zitten waarvan hij het explosiegevaar niet durft te voorspellen.

De auteur Peter Calluy (°1961) is autodidact, notoir atheïst en zeker geen rechtse jongen te noemen. Hij was als militant van de beweging “Hand in hand” van 1995 tot 2009 nauw betrokken bij het ‘Mano Mundo’ muziekfestival in Boom, werd in 2003 wijkopbouwwerker bij het PRICMA en daarna straathoekwerker bij het stadsbestuur van Boom.

Het boek van Peter Calluy is een goedgeschreven en heel verhelderend leerboek voor elke vooruitkijkende beleidsverantwoordelijke, Het leest zeer vlot en legt steeds de vinger in de etterende wonden van het falend migratie beleid. Tijdens de boekvoorstelling op de boekenbeurs was iedereen die het inlees exemplaar had gelezen ter beoordeling het er over eens dat dit eindelijk een objectief verslag is vanuit de onderbuik van de maatschappij, in plaats van een elitair van bovenaf verrichtte studie zonder voeling met de mensen zelf. Hopelijk lezen vele beleidsmensen dit werk en houden ze er ook effectief rekening mee in hun toekomstige beleidsmaatregelen vooraleer het te laat zal zijn.

Peter Calluy, “Kroniek van een aangekondigd onheil. Radicale islam in Vlaanderen”, Uitgeverij Academic Scientific Publishers (ASP), Brussel, 2012, 410 blz., € 24,95, ISBN: 9789057181528.

Luc Van den Weygaert