Boekbespreking: WELKOM IN VAKBONDISTAN

WELKOM IN VAKBONDISTANIn de nasleep van de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 openden de vakbonden de jacht op Vlaams-nationalisten : leden van het Vlaams Belang waren niet langer welkom in de schoot van de organisaties.  Als reactie hierop werd binnen de politieke partij de “Vakbondscel” opgericht die de stroom van ontslagen probeerde aan te vechten.

Naarmate men zich dieper vastbeet in de dossiers, kwamen steeds meer onregelmatigheden aan het licht… Zowel in Kamer als Senaat werd de bevoegde ministers het vuur aan de schenen gelegd.
Over de werking van deze Vakbondscel verscheen zopas een boek (‘Welkom in Vakbondistan) geschreven door jurist en Europees ambtenaar Rob Verreycken, dat tegelijk een inzicht wil bieden in de machtsposities van de drie traditionele monopoliebonden ACV, ABVV en ACLVB en in de mechanismen die zij hanteren.
Uit de tijd vindt Verreycken bijvoorbeeld het quasi-monopolie dat de vakbonden hebben op het uitbetalen van werkloosheidsvergoedingen in ruil voor aan de overheid fors aangerekende ‘kosten’, het monopolie op het uitbetalen van syndicale premies waardoor de kostprijs van het vakbondslidmaatschap wordt afgewenteld op overheid en consumenten en het monopolie op de sociale verkiezingen die daardoor een peperdure schijnvertoning worden. Ook het gebruik van al hun macht om de politiek anti-Vlaams en pro-Belgisch te beïnvloeden zit Verreycken behoorlijk dwars.

Volgens Verreycken kunnen de vakbonden echter nog altijd een positieve rol spelen aangepast aan de 21ste eeuw. Vereisten zijn dan wel financiële transparantie, geen monopolies, geen inmenging in overheidstaken en de mogelijkheid voor andere vrije vakbonden om ook actief te worden. Het voorwoord van het boek is geschreven door Marie-Rose Morel.

Rob Verreycken, “Welkom in Vakbondistan”, Uitgeverij Egmont, Brussel, 2010,  144 blz., 12,50 euro,  ISBN 978 90 7889 8200 7.