Boekvoorstelling “De islam. Kritische essays over een politieke religie”

Boek De Islam kritische essays“Het Islamdebat heeft ook in ons land emotionele reacties opgeroepen. In het boek “DE ISLAM, Kritische essays over een politieke religie” onder redactie van Wim van Rooy en Sam van Rooy, komen de kenners aan het woord. Los van de politieke waan van de dag schetsten zij hun visie op elementen uit de islam. Zij doen dit met kritische blik en als uitgangspunt van een breed maatschappelijk debat.

32 eminente auteurs uit binnen- en buitenland geven een kritische kijk op de essentie van de islam als politieke religie. De rode draad door de uiteenlopende beschouwingen heen is dat de islam wegens zijn fundamentele uitgangspunten niet compatibel kan zijn met de liberale democratische rechtsorde. Dit indrukwekkende werk wordt een referentiepunt in het islamdebat dat ook in onze contreien een apocalyptische scheiding der geesten teweeg heeft gebracht.

“Elk democratisch debat is gebaat bij een zo breed mogelijke basis van ideeën, feiten, meningen. Niets wegmoffelen, geen taboes, dat is het devies. Niets is verheven boven kritiek. Oneens ? Des te beter. Waar hebben we anders democratische debatten voor ? Er moet lawaai zijn in huis, zoals mijn grootvader zaliger placht te zeggen. Daarom alleen al is dit boek belangrijk. Zeg maar onmisbaar.”

Geert van Istendael

“De Islam, Kritische essays over een politieke religie”, Uitgeverij Aspekt B.V., Soesterberg / NL, 2010, prijs 29,95 €, 784 blz., ISBN: 9789054877837.