Drie boeken van Wim Van Gelder

Schrijver Wim Van Gelder brengt zijn “memoires” uit
BOECHOUT, LINT, LIER

De Grote Avonturen, ter zee, in de lucht, te land, streek, stad, dorp en straat …

De Boechoutse auteur Wim Van Gelder schrijft op vraag van enkele verenigingen, waaronder het “Genootschap voor Volkskunde”, de Kempische literaire groep “Berk, heide en brem”, een Nederlandse groep van volksvertellers en enkele kleinere kunstverenigingen, onder de algemene titel “Memoires van een Dagenmelker”, herinneringen van zijn rijk gevulde leven. Deze uitgaven kaderen in één geheel en dienen als hulde voor zijn 80-ste verjaardag die Wim volgend jaar hoopt te vieren. Zijn echte vrienden zijn nu hiervoor al de nodige voorbereidingen aan het treffen.


Germaine den Rooien Tram, Lintse cafébazin …

Over zijn zeer rare, nogal eigenaardige, vooral avontuurlijke loopbaan, eigenlijk klassiek voor vele kunstenaars, worden een reeks boeken in magazinevorm (formaat A-4) op de markt gebracht in een tempo van één uitgave per maand. Drie titels, samen 220 grote bladzijden – wat over één komt met 330 normale bladzijden – zullen verschenen onder de leuke benamingen : “Billen en Beulingen”, “Borsten en Bretellen” en “Blak en Bloot”. Deze boeken hebben niets te maken met erotiek en sex, wel met de volkse, vooral vrolijke kant van Wim’s leven dat ongemeen boeiend en spannend was en nog steeds is.

De titels staan voor de beenhouwerswinkel van Wim’s vader, de prettige voorvallen en vrolijke avonturen die Wim meemaakte in zijn bewogen leven met een honderdtal verschenen boeken en toneelvoorstellingen. Velen werden vertaald, o.a. in het Frans, Pools en Portugees.

Van Gelder werkte ook tien jaar voor radio 2 omroep Antwerpen. Hij vertelt in deze boeken van Stanne Pijp, zatte Jan, Wiske Tet en Germaine den Rooien Tram, een Lintse cafébazin. Verder komen aan bod zijn leven bij verschillende uitgeverijen, daarbij veel filosofie over het leven, zijn geloof … Twee van Wim’s zonen zijn gediplomeerde filosofen, één is zelfs hierin docent aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen, een andere zoon woont in Qatar, een derde zoon is kaderlid bij de beeldontwikkelingsmaatschappij Agfa-Gevaert.


Hoe het allemaal begon in Lint en Boechout …

Wim stond in zijn jeugdjaren in Lier bekend als een “spitsvil”, een soort plaatselijke “Witte van Zichem” van Ernest Claes. Een lanterfanter, een dagenmelker, een stroperke, straatbengel, iemand die katte kwaad uitrichtte, iemand met een goed hart maar een slecht karakter en hierover ook schrijft in deze uitgaven.

Lier speelt altijd wel een grote rol in het leven van Wim Van Gelder, maar zijn literaire loopbaan is eerder in Boechout en vooral in Lint begonnen. Wim behaalde in 1953 zijn diploma Hoger Middelbaar onderwijs aan het Boechoutse Sint-Gabrielscollege, in de wiskundige richting. Op school stond hij gekend als een zeer goed opstelschrijver. In Lint, waar een groot deel van zijn familie woonde, gaf hij als 19-jarige zijn allereerste voordracht voor het plaatselijke Davidsfonds. De voordracht handelde over zijn avonturen na een maandenlange zwerftocht door het hoge noorden in Scandinavië, waar hij o.a. zeeman werd en later bij de Zeemacht als roerganger op een mijnenveger voer en ook in Hamburg, Amsterdam en Gent straattekenaar was.

Wim en zijn echtgenote op een hulde in Boechout


Plezante, grote familie …

Wim komt uit een plezante grote familie. Zijn grootvader was een bekende liedjeszanger in Lier en was ook vader van bijna twintig kinderen. Wim neemt geen blad voor de mond. Hij vertelt ronduit over alles en nog wat, ook over zijn zeemansavonturen en zijn zwerversleven door Europa. Hoe hij als studiemeester in het onderwijs stond, hoe hij schrijver werd, onder de oorlogsjaren leed, voor verschillende uitgeverijen werkte en hoe hij in Boechout terecht kwam en er ook huwde en nog altijd woont. Hoe hij de schrijver Cor Ria Leeman ontmoette en hoe hij door hem op het literaire pad werd gezet.

Het zijn drie grote en plezante boeken. Met Pasen 2013 verschijnen er nog enkele delen. De boeken kosten 9,95 euro en zijn te verkrijgen bij de Mortselse boekhandel “De Boekuil” aan de Antwerpsestraat.

’t Periodiekske, 4 december 2012.