Antwerpse politie gaat flitsen in de zones 30 km/u

Het Antwerpse grondgebied telt momenteel zo’n 2.500 straten binnen een zone 30. In maart van dit jaar liep de stedelijke campagne ‘In Antwerpen is 30 de max’. Naast extra infrastructuur, educatie en sensibilisering wordt binnen de stedelijke verkeersveiligheidsaanpak ook ingezet op handhaving. De politie van Antwerpen zal daarom haar controles in zones 30 vanaf maandag 2 november uitbreiden met flitscontroles, naast de reeds bestaande verkeerscontroles. Het Antwerpse stadsbestuur wil in overleg met het parket de verkeersleefbaarheid in de wijken vergroten. Daarom verhoogt de politie voortaan de pakkans van bestuurders met asociaal rijgedrag en hardrijders in een zone 30. Zo kunnen bewoners, fietsers en voetgangers zich veiliger verplaatsen binnen die zones.

in Hove kennen ze er ook wat van …

Er zal ook bijzondere aandacht zijn voor fietsstraten die in de zones 30 gelegen zijn. Extra opgelet dus, als je binnenkort door een Antwerpse zone 30 rijdt. De politie zal gerichte flitscontroles voeren. Het flitsen is een aanvulling en het sluitstuk op het huidige handhavingsbeleid waar de focus vooral ligt op asociaal rijgedrag, het negeren van voorrangsregels, roodlichtnegatie en drugs in het verkeer. Naast regulier toezicht werd de verkeersveiligheid ook gegarandeerd door specifieke problemen aan te pakken met bijvoorbeeld anonieme motoren. Sinds enige tijd is er ook de mogelijkheid om voertuigen bestuurlijke in beslag te nemen. Deze maatregel past de politie al met succes toe om roekeloos rijgedrag preventief aan te pakken. Door het voertuig van roekeloze bestuurders uit het verkeer te halen, worden andere weggebruikers beschermd. Dus je bent gewaarschuwd als je binnenkort met de wagen naar de staf of haar districten rijdt..

iedere dag meer dan honderd boetes …

Radio Zuidrand – FM 105.1 .

Foto’s (c) Gazet van Hove