Hove : in Jozef Lambrechtslei zullen alle bomen sneuvelen


Herprofilering straat met minder heraanplantingen van bomen

Op de jongste Hovese Milieuraad werd dit dossier uitgebreid besproken. Aquafin diende een plan in om het riolenstelsel te vernieuwen. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel. Probleem is dat de riolering onder de voetpaden ligt. Zo moeten alle 66 lindebomen sneuvelen. Op sommige plaatsen stuwen de wortels van deze bomen het smalle voetpad erg omhoog, maar het zal de eerste jaren na de kapping een kale omgeving zijn.

Er is een heraanplanting van 34 bomen voorzien, telkens in groepen en langs één zijde van de straat. Het voetpad wordt heraangelegd in waterdoorlatend materiaal (betonstenen), de weg krijgt een zig-zag-karakter om de snelheid van de auto’s te breken. Het wegdek blijft even breed als vandaag.

Voordeel :

  • Heraanplanting (welke bomen is nog niet bepaald)
  • Lokale infiltratie van regenwater
  • Waterdoorlatendheid van de voetpaden
  • Kleine netto ontharding (nog niet becijferd)

Nadeel :

  • Kappen van bestaande oude en gezonde bomen
  • Halvering bomenbestand
  • Flink wat bemaling voorzien tijdens de aanleg
  • Infiltratiewinst is niet beschreven
  • Noodoverlast (waarheen ?)

De leden van de Milieuraad stelden dat het een slecht ingediend dossier is (wat met ontharding, bebooming, …???). Ze zullen een duidelijk voorbehoud formuleren aan het College van burgemeester en schepenen. Voor de snelheidsbeperking kan men met verkeersplateau’s werken zoals in de Leliestraat. Ze stellen voor een heraanplanting met zilverlinden met compensatie voor de andere bomen op een andere plaats in de gemeente. De netto-ontharding zou men graag met cijfers zien beschreven. Dossier heeft nog vele vragen.

Vanwege de plaatselijke inwoners zijn er geen klachten gekomen over het plan.

Foto’s © Gazet van Hove.