Lint : Werken Statiestraat ter hoogte van Mater Christi

spoorwegovergang Lint-centrum

In de omgeving van de school, Mater Christi, zal gewerkt worden. Daardoor zal er mogelijk verkeershinder ontstaan.

Welke werken en wanneer ?

Een eerste fase loopt van 12/4 tem 30/4. Verkeer zal beperkt door kunnen, slechts 1 rijbaan beschikbaar. De bewegwijzering duidt aan welk verkeer voorrang heeft.
De tweede fase loopt van 3/5 tem 12/06, dan wordt de zone verkleint en is de rijbaan opnieuw toegankelijk.
Voetpad en fietspad zijn tijdens de volledige werken onderbroken. Wil je vlot passeren ? Gebruik dan de doorsteek Torfsstraat-kerkplein als omleidingsroute.