Boechout : aanvraag ingediend om oude historische dreef te kappen

Aan de Holleweg in Boechout-centrum, het verlengde van de Hovese Jos Coveliersstraat, staan er enkele borden die bekend maken dat er een openbaar onderzoek is gestart over een aanvraag van een omgevingsvergunning.

De oude beukendreef heeft de laatste jaren al ettelijke bomen zien sneuvelen bij stormen. Dan wordt de dreef ook tijdelijk afgesloten. Deze dreef is ook grotendeels privaat eigendom. Sommigen willen de dreef zoveel mogelijk sparen, anderen gaan voor een radicalere oplossing.

Geel aankondigingsbord

“Moretus Plantin De Bouchout Reynald met als adres Hof van Boechout heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en voor een vegetatiewijziging.

Kort omschreven gaat het over vellen van hoogstambomen.

De aanvraag ligt aan de Holleweg z/n, en met als kadastrale omschrijving Boechout 1 Afd. / Boechout sie C nr(s). 0001, 0002.”

Inspraakronde

Het Boechoutse college van Burgemeester en schepenen is bevoegd om in deze zaak een beslissing te nemen. De aanvraag ligt nog tot 18 mei 2021 ter inzage op het gemeentehuis van Boechout, Heuvelstraat 91. Men kan dit ook digitaal opzoeken via www.omgevingsloket.be. Burgers kunnen opmerkingen, bezwaren of standpunten over deze zaak indienen bij het Boechoutse schepencollege.

De gemeente Boechout organiseert op maandag 3 mei om 20.00u. een digitale informatievergadering over deze aanvraag. Inschrijven verplicht op www.boechout.be/dreef . Verdere info bij de Dienst Omgeving Boechout, tel. 03 / 460.06.35. – omgeving@boechout.be .

Foto’s © Gazet van Hove.