Aanvraag inname openbare weg

Openbare werken

Wil je een deel van de openbare weg of van de publieke ruimte gebruiken voor het plaatsen van een verhuiswagen of -lift, verwacht je een vrachtwagen die iets komt leveren, ben je aan het (ver)bouwen en wil je een werfvoertuig, bouwmateriaal, kraan, stelling of container plaatsen ? Dan moet je – op tijd ! – een aanvraag tot inname openbaar domein indienen en een vergoeding betalen.
De aanvraag gebeurt online. Je krijgt een vergunning om een afgesproken deel van het openbaar domein voor een vastgelegde periode in te nemen. Aan deze toelating wordt een signalisatievergunning gekoppeld. Daarin staat welke verkeersborden (bijvoorbeeld parkeerverbodsborden) je moet plaatsen. Dit is een wettelijke verplichting : bij inname van het openbaar domein moet je de juiste verkeersborden voorzien om de veiligheid van alle weggebruikers te verzekeren.

 “Stilstaan en parkeren verboden”
Verkeersbord SB250 E3 - Stilstaan en parkeren verboden

Tijdig aanvragen

De aanvraag voor een werfzone en voor een standplaats voor een kraam moet minimum één maand voor de start van de werken worden aangevraagd, die voor het plaatsen van een container minimum tien dagen vooraf. Vraag je een parkeerverbod voor een verhuis of levering, dan doe je de aanvraag minimum vijf dagen ervoor.
www.hove.be/innameopenbaardomein .

Kostprijs

Vaste kost: 20 euro, vermeerderd met 75 euro per dag voor het afsluiten van een straat (voor meer dan twee uur) en 0,50 euro per dag en per vierkante meter voor het innemen van het openbaar domein (vanaf de tweede dag).

foutparkeerder Sint Laurentiusplein Hove