Discussie over schoolvisie van de Hovese gemeenteschool

Op de laatste Hovese gemeenteraad kwam de nieuwe directeur van de gemeentelijke basisschool Albrecht Rodenbach zijn voorstelling geven over zijn schoolvisie.

De directeur Peter Vyncke is nog maar 9 weken in dienst en werd al voor “de leeuwen van de gemeenteraad” geworpen. De directeur begon zijn uitéénzetting met de vragen : Waar staan we voor ? Kernwaarden van de school ? Waarin geloven we ? enz… Hiervoor vroegen ze advies aan de OVSG (Onderwijs Vereniging Steden en Gemeenten). Er werd een denktank opgericht. Er was ook een bevraging bij de leerkrachten. Men wil een visie scheppen die gedragen wordt door het ganse schoolteam. Uiteindelijk kwamen er twee clusters naar voren : “zorgzaam en warm” en “brede ontwikkeling”. Hieruit werd een visietekst opgesteld. Deze kreeg reeds de goedkeuring van de vakorganisaties en de schoolraad. Deze visie past ook binnen de visie van de gemeente Hove. De kinderen hebben nog een extra uitdaging nodig. De directeur stelde ook dat hij afhangt van het lerarenkorps.

Raadslid Diederik Vandendriessche stelde vragen over de assessementsproef van vorig jaar. Aan de zwakke punten wordt gewerkt aldus de directeur. Zo o.a. aan de extra begeleiding van de zwakkere leerlingen. Dit zijn er ondertussen reeds een aantal. Volgens schepen van Onderwijs Gerda Lambrecht “komt de school van ver maar zijn ze op de geode weg”. Heel de gemeenteraad keurde deze schoolvisie goed, behalve de fractie van Ph7 die zich onthielden omdat ze vinden “dat de visie niet ambitieus genoeg is”.

Verdere info : www.rodenbachschool.be .

Foto’s © Gazet van Hove.