Hove : Vragen over ingreep Lege Veldkantlaan

Op de laatste gemeenteraad vroeg raadslid Katia Devriendt in de varia wat er gaande is in de Lege Veldkantlaan ? “Vanuit de Lintsesteenweg heeft men dan ineens grote blokken waar er amper is rond te rijden. Wegversperringen benemen vele parkeerplaatsen”.

Burgemeester Koen Volckaerts antwoordde : “Deze straat is zone 30. Volgens de politie wordt er veel te snel gereden en deze snelheden worden ook niet bestraft door de Procureur. Er is een informatievergadering geweest met vele burgers. De ingrepen zijn noodzakelijk op vraag van de burgers. De Lege Veldkantlaan is één van de breedste straten van Hove, 8,35 m breedte. We moeten verkeers-remmende effecten aanbrengen in de straat zodat automobilisten verplicht moeten vertragen in de straat omdat ze elkaar er niet kunnen kruisen. Net zoals in de Geelhandlaan, Leliestraat en Mortselsesteenweg. Volgens tellingen van de politie staan er gemiddeld 11 wagens geparkeerd in de Lege Veldkantlaan en is er plaats voor 30 wagens. De eigenaars hebben ook grote opritten om hun wagens te stationeren.”

Foto’s © Gazet van Hove.