Alcoholoverlast in Hove, de tam-tam, enz …

voorbeeld voor Hove

De jongste weken is er veel te doen geweest rond een alcoholverbod dat de burgemeester uitvaardigde om vanaf 18.00u. tot 8.00u. geen alcohol te drinken op de openbare weg en in parken. Dit feit haalde zelfs de nationale pers. Ook allerlei groteske verhalen verschenen er op Facebook “dat de gemeente zou werken met undercover-agenten om jongeren te vangen” enz … De creativiteit van sommigen werkt blijkbaar erg snel als er veel alcohol in de man/vrouw is ! Uiteindelijk werd dit verbod onder druk van het hoger administratief toezicht terug ingetrokken omdat het juridisch niet 100% waterdicht was. Men werkt nu aan een nieuw gemeentebesluit en laat zich juridisch inspireren door een besluit van de stad Blankenberge.

In het verleden is er in Hove al veel overlast geweest met alcohol op het openbaar domein. Afval blijft liggen, glazen en flessen worden stuk geslagen en vormen een gevaar voor de kinderen, … Al onze buurgemeenten kampen met hetzelfde probleem. De politie is “het kat-en-muis-spelletje” met de overtreders ook beu.

Overleg met jeugd

Het gemeentebestuur viseert in deze kwestie geen jongeren, stelt men op het gemeentehuis. Want de Hovese Jeugdraad gaf in dit dossier reeds wat praktische tips aan het gemeentebestuur. Er is geregeld overleg tussen beide. Zwerfvuil, geluidsoverlast en corona zijn de actuele problemen van het openbaar domein en de Hovese parken. De pakkans voor zwerfvuil is zeer gering. Dit is een groot deel van het probleem. De gemeente zal daarom een project met “Mooimakers” opstarten. Men zal ook extra uitkijken om de vuilnisbakken sneller te ledigen.

De leden van de Jeugdraad gingen al op stap in Frijthout en hadden er gesprekken met andere jongeren om hen te sensibiliseren om het park nadien netjes terug achter te laten. Ze zullen er blijven op inzetten en samen met de burgemeester na 22.00u. er op stap gaan om in dialoog te treden met (potentiële) ‘jonge’ overtreders.

We maakten ook reeds een avondlijke trip door de gemeente tijdens een zaterdagavond en stelden vast dat er in de parken op sommige plaatsen (R. Verbeecklaan) wel wat jongeren samentroepten met ettelijke bakken bier en geluidsinstallaties. Dit kan zeker overlast veroorzaken voor de betrokken buurt en bewoners. Dit probleem kennen ook alle (rand)gemeenten, morgen zal het nog niet opgelost zijn. Maar praten helpt wel een beetje.

Is de Hovese jeugd heilig ?

als dit in de man/vrouw zit …

Men kan zich wel de vraag stellen waarom er alleen over jongeren wordt gesproken in dit dossier ? De raadsleden Vandendriessche en Beeldens hebben het in de gemeenteraad steeds over ‘de rechten van de jongeren’, enz … ze hebben het nooit over ‘de plichten van de jongeren’ zoals daar zijn : na gebruik terrein opkuisen, geluidsoverlast beperken, openbaar dronkenschap verhinderen, …

Waar blijft de mening hierover van de andere (Hovese) burgers ? Wij spraken enkele mensen hierover aan en legden hen de situatie uit. De meesten kenden de problematiek. De lokale pers wordt hier vrij goed gelezen. De meeste respondenten vonden dat het geregeld de spuigaten uitloopt in Hove en de uitdrukking “naar de Begijnenstraat ermee” noteerden we enkele malen. Volgens een aantal mensen is de Hovese jeugd zeker niet heilig, maar zijn sommige zogenaamde vertegenwoordigers van de Hovese jeugd “eerder schijnheilig” te noemen … Waarvan akte.

De (Hovese) jeugd heeft het in deze coronatijden niet makkelijk, zoals de hele bevolking het niet makkelijk heeft. Maar deze toestand is veel dragelijker dan de toestand die onze (groot)ouders moesten meemaken in de periode 1914-1918 en 1940-1945. Of kent de (Hovese) jeugd haar geschiedenis niet meer ?

deze jongen zou het snel “opkuisen” …

Foto’s © Gazet van Hove.