Dit werd ook besproken op de Hovese gemeenteraad – april 2021

Gemeenteraad Hove, dinsdag 27 april 2021

Notulen gemeenteraad 30 maart 2021

Eénparig goedgekeurd.

Zittingsverslag algemeen directeur gemeenteraad 30 maart 2021

Eénparig goedgekeurd

Kerkfabriek Sint-Jozef – rekening 2020 

De raadsleden verlenen éénparig gunstig advies.

Kerkfabriek Sint-Laurentius – rekening 2020

De raadsleden verlenen éénparig gunstig advies.

Belasting op nachtwinkels en private bureau’s voor telecommunicatie – 2021 – 2025 aanpassing

Eénparig goedgekeurd.

Adendum Zorg en Gezondheid (covid-19)

Er dient een addendum afgesloten te worden met het Agentschap Zorg en Gezondheid voor de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst in het kader van contact- en bronopsporing.

Eénparig goedgekeurd.

Cel Onderwijs DKO – verplaatsingskost modellen

De raadsleden keuren éénparig de terugbetaling goed van de verplaatsingskosten van modellen bij prestaties in de gemeentelijke kunstacademie.

Collectieve hospitalisatieverzekering

Toetreding tot de collectieve hospitalisatieverzekering “verzorgingskosten bij hospitalisatie of ernstige ziekte” van de Federale Pensioensdienst. De toetreding voor de medewerkers van het lokaal bestuur wordt éénparig goedgekeurd.

Politiereglement PTI & Richtlijn Evenementen

Dit punt houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen wordt éénparig goedgekeurd.

Behandeling klacht door toezicht

De gemeenteraad neemt kennis van deze klacht.

Foto’s (c) Gazet van Hove.