De toekomst van de dreef

De dreef behoort tot het beschermd cultuurhistorisch landschap rond het kasteel van Boechout. Eigenaar Reynald Moretus heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor het vellen van alle bomen, met uitzondering van vijf linden, in de Holleweg, het deel tussen het Doornstraatje en de Vredeborgstraat.

Digitale infovergadering op 3 mei

Eigenaar Reynald Moretus heeft in samenwerking met Landmax, een adviesbureau voor bos- en natuurontwikkeling, een digitale infovergadering georganiseerd over de dreef.

De presentatie, het verslag van de vragenronde en het advies van het Agentschap Natuur en Bos, waar in de presentatie naar verwezen wordt, vindt u in de volgende bijlagen :

Is de gezondheid van de bomen al onderzocht?

Wat zijn de specifieke problemen in de dreef?

Er zijn verschillende scenario’s mogelijk. Enkele voorbeelden.

Hoe garandeert de gemeente de veiligheid voor wandelaars of fietsers?

Wie beslist er over de toekomst van de dreef?

Wat gebeurt er na de aanvraag tot omgevingsvergunning?