Hove : fietspad Parklaan wordt éénrichtingsverkeer

éénrichtingsverkeer

Het fietspad aan de Parklaan (naast het gemeentepark) wordt éénrichtingsverkeer richting noorden. De problematiek van dit vrij smalle fietspad kwam op de gemeenteraad van eind april jl. ter sprake, gelet op het feit dat er tegenwoordig vele alternatieve fietsen rondrijden. Er werd ook reeds een spiegel geplaatst in de bocht tussen de hagen om tegenliggers te zien aankomen.

Richting zuiden komt er in de Parklaan een fietssuggestiestrook. Dit houdt in dat fietsers die uit de Paul van Ostaijenlaan komen, niet meer schuin de Parklaan moeten oversteken om naar het fietspad te rijden.

Foto’s (c) Gazet van Hove.