Hove

Raadslid Stefan Beeldens (pH7) stelde op de laatste gemeenteraad vragen rond de herprofilering van de Beukenlaan. “Er zijn veel versmallingen in de Beukenlaan, zeker 8 slaloms. De auto’s van de bewoners moeten er ook nog in geparkeerd worden. Het remmend effect is er zeker. Hoe is de opstelling tot stand gekomen ? Expertise ? Gaat men hetzelfde doen in de Leon Dumortierstraat ?” wilde de interpellant weten.

Schepen van openbare werken Koen Volckaerts (N-VA) antwoordde : “de slaloms zijn in functie van de beperkte baan. Dit is in de Verkeerscel Hove besproken met de politie HEKLA, de brandweer, de gemeentediensten. We hebben veel input gekregen, ook van eigen mensen. Vroeger waren er bredere ingangen van de straten, nu vernauwen we ze. Het is ook met de Fietsersbond besproken en zij gaven een positief advies.

De Leon Dumortierstraat is reeds een fietsersstraat. De bestrating is ook met De Lijn besproken. Er komen drie parkeerblokken, met as-verleggende functie. Er worden ook extra logo’s op de straat aangebracht. Het is op een drukke fietsroute gelegen. De invloeiïng vanaf de spoorbrug moet vlotter gebeuren” aldus de schepen.

Incident gesloten.

Fietsersbond Hove
staat positief tegen herprofilering Beukenlaan

Foto’s © Gazet van Hove.