Gemeente Kontich steunt beginnende ondernemers in de dorpscentra

KONTICH-WAARLOOS

Het gemeentebestuur van Kontich kent een vestigingspremie toe aan ondernemers die zich willen vestigen binnen de grenzen van het afgebakende kernwinkelgebied. Een indirecte manier om leegstand te verminderen, is het stimuleren en ondersteunen van het ondernemerschap in de gemeente. Een hogere graad van zelfstandig ondernemerschap leidt immers tot een grotere inname van panden. De premie wordt toegekend aan ondernemers met een commercile activiteit, meer bepaald het uitbaten van een kleinhandelszaak, die hun activiteit vestigen in een leegstaand handelspand binnen het Kontichse afgebakende kernwinkelgebied, winkelstimuleringsgebied of buurtwinkelgebied. De bedragen schommelen van 1.000 tot 2.000 euro per jaar gedurende 3 jaar afhankelijk waar men zich vestigt. De zones zijn in Kontich-centrum de Mechelsesteenweg, de Molenstraat en omgeving, het centrum van Kontich-Kazerne en het dorpscentrum van Waarloos.

De Kontichse gemeenteraad keurde dit plan goed.

Naar aanleiding van het decreet integraal handelsvestigingsbeleid wordt van de gemeentebesturen verwacht dat zij inspanningen zullen leveren voor het voeren van een kernversterkend winkelbeleid. Vooral de baanwinkels en supermarkten langsheen de N-1 (de oude baan die van Antwerpen via Mechelen naar Brussel loopt en door Kontich en Waarloos komt) zijn een doorn in het oog van de Kontichse handelaars uit het centrum

Kontich telde vorig jaar 334 commercile panden, goed voor 46.545 vierkante meter winkelvloeroppervlakte.

Het gemeentebestuur van Kontich wil met deze vestigingspremie ook een antwoord bieden aan de algemene trends en ontwikkelingen die zich voordoen op het vlak van detailhandel zoals e-commerce en retail-parken.

De gemeente heeft in samenwerking met de dienst economie van de Provincie Antwerpen, de lokale Middenstandsvereniging VANK (Vereniging voor Ambachten en Neringdoeners Kontich) en UNIZO het kernwinkelgebied afgebakend en een toekomstvisie voor detailhandel in de gemeente Kontich uitgeschreven.

In dit plan leggen ze, specifiek voor het focusgebied, een gewenste identiteit of positionering vast voor elk van de straten en de pleinen die binnen deze afgebakende zone vallen. Een versterkte identiteit zorgt immers voor coherentie en duidelijkheid, differentiatie en eenvoud in communicatie en dus meer bekendheid en meer bezoekers, wat ook de bestaande ondernemers ten goede komt.

Fotos Gazet van Hove.