Twee Hovese topambtenaren aangesteld

Door de integratie van het OCMW in de gemeentediensten kwam er een rationalisering in het kader van de Hovese topambtenaren. Na een selectieprocedure kreeg Hove een nieuwe Algemeen directeur, vroeger genaamd gemeentesecretaris.

Rob Van den Audenaerde

De heer Rob Van den Audenaerde werd door de gemeenteraad aangesteld als voltijds algemeen directeur met ingang van 1 juli 2018. Hij legde op de jongste gemeenteraad in de handen van de voorzitter van de gemeenteraad de verplichte eed : Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen, af. Applaus op alle banken.

Dirk Van Havere

De heer Dirk Van Havere werd van rechtswege aangesteld als voltijds financieel directeur met ingang van 1 april 2018. Hij legde eveneens de eed af in de handen van de voorzitter van de gemeenteraad. Applaus op alle banken.

We wensen beide heren veel succes in de uitoefening van hun ambt ten bate van alle Hovenaren en de Hovese gemeenschap.

Foto’s (c) Gazet van Hove.