Dit werd ook besproken op de gemeenteraad van november 2019

Hove

Gemeenteraad maandag 18 november 2019, verontschuldigd raadslid Marie Misselyn (HB).

Reglement terugbetalingen activiteiten dienst Vrije Tijd

Tot op heden is er geen reglement voor het terugbetalen van inschrijvingsgelden voor activiteiten van de dienst Vrije Tijd (sportkampen, lessenreeksen, speelpleinwerking,…). Iedere vraag om terugbetaling wordt voorlopig apart op het schepencollege gebracht, wat heel wat administratie met zich meebrengt. Voorstel nieuw reglement : tot een maand vóór de start van een activiteit wordt het inschrijvingsgeld volledig terugbetaald. Hierna enkel na het voorleggen van een doktersvoorschrift. Tickets voor voorstellingen worden nooit terugbetaald.

Eénparig goedgekeurd.

Inschrijvingsgelden sportactiviteiten 2020-2025

De inschrijvingsgelden voor de sportactiviteiten in 2020-2025 moeten worden vastgelegd.

Voorstel : lessenreeksen badminton, line dance en dynamic tennis : 10 EUR voor twintig lessen (voorjaar), 7,50 EUR voor vijftien lessen (najaar), dus 0,50 EUR per les, lessenreeks G-dans : 0,50 EUR per les, lessenreeks latino moves : 60 EUR voor twintig lessen (voorjaar), 45 EUR voor vijftien lessen (najaar), dus 3 EUR per les, Seniorensportdag : 10 EUR.

Alle tarieven blijven dezelfde als in de vorige legislatuur, enkel line dance en G-dans waren vroeger gratis. De lessenreeksen G-dans en line dance gaan van gratis naar 0,50 EUR per les omwille van de volgende redenen:

– gelijke inschrijvingsgelden voor alle lessenreeksen (met uitzondering van latino moves waarvoor een beroep wordt gedaan op een professionele lesgeefster)

– we merkten de afgelopen jaren dat er voor beide lessenreeksen altijd veel inschrijvingen zijn, maar lang niet iedereen kwam opdagen. Als er moet betaald worden is de druk toch groter om te komen.

– 0,50 EUR per les is nog steeds zeer laagdrempelig voor alle doelgroepen.

Eénparig goedgekeurd.

Inschrijvingsgelden opvangaanbod vrije tijd 2020-2025

De inschrijvingsgelden voor de sportkampen, speelpleinwerking, Grabbelpas/Swap en themakampen in 2020-2025 moeten worden vastgelegd.

Voorstel :

– omnisportkampen en sportkamp 12+ : 70 EUR per week (enkel inschrijven per week en voorrang voor inwoners van Hove, wanneer er een feestdag in de week van een sportkamp valt, wordt het inschrijvingsgeld aangepast naar 56 EUR per week, dus 14 EUR per dag);

– speelpleinwerking : op voorhand ingeschreven (tot de laatste vrijdag voor een schoolvakantie) : 4 EUR per dag, niet op voorhand ingeschreven of de dag zelf: 5 EUR per dag, tienbeurtenkaart (twee kalenderjaren geldig): 40 EUR, uitstap: 20 EUR;

– creatief themakamp zomer 10- tot 14-jarigen : 70 EUR per week (voorrang voor inwoners van Hove, wanneer er een feestdag in de week van een kamp valt, wordt het inschrijvingsgeld aangepast naar 56 EUR per week, dus 14 EUR per dag);

– creatief themakamp herfst 6- tot 12-jarigen : 14 EUR per dag (verplicht op voorhand in te schrijven, voorrang voor inwoners van Hove);

– Grabbelpas- en SWAP-activiteiten : met pas : 5 EUR per activiteit, zonder pas: 7 EUR per activiteit.

Sociaal tarief : ouders die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming kunnen hun kind(eren) inschrijven aan een verlaagd sociaal tarief. Na inschrijving bezorgen zij een bewijs (bijvoorbeeld gele klever ziekenfonds) aan de dienst Vrije Tijd : sportkampen en themakampen : 40 EUR per week of 8 EUR per dag, speelpleinwerking : 3 EUR per dag, uitstap speelplein: 12 EUR.

Bij inschrijving vanaf drie kinderen is de inschrijving vanaf het derde kind gratis (enkel bij sportkampen en themakampen).

De laatste zes jaar betaalden ouders 60 EUR per week voor een sportkamp. Het aanbod op deze kampen is de laatste jaren sterk uitgebreid met een daguitstap (zomerkampen), zwemmen, tennis en squash, fruit of soep tijdens de middag, af en toe een externe lesgever (bijvoorbeeld kinderyoga). De prijs blijft laag ten opzichte van sportkampen die door privé-initiatieven worden ingericht en zijn gelijklopend met sportkampen die worden ingericht door andere lokale besturen in de buurt.

Eénparig goedgekeurd.

Gemeentelijke Albrecht Rodenbachschool : schooljaar 2019-2020 : toneel kleuterschool

Aan de ouders van de kleuters van de gemeentelijke basisschool wordt bijkomend volgend maximumbedrag gevraagd als tussenkomst voor het toneel en dit voor schooljaar 2019-2020 : 20 februari 2020 : ‘Circus Minimini’ : 6,25 EUR per leerling. Eénparig goedgekeurd.

A. Rodenbachschool

Foto’s © Gazet van Hove.