Hoe zit het met het Hovese fietsbeleidsplan ?

Op de laatste gemeenteraad vroeg het groen-linkse raadslid Filip Craen (HB) naar de stand van zaken betreffende het fietsbeleidsplan in de gemeente.

Schepen van onderwijs Gerda Lambrecht (N-VA) antwoordde : “we hadden in juni een afspraak i.v.m. het octopusplan. Op 10 juli was er een rondleiding in de gemeente met de Voetgangersbeweging. Alle strategische plaatsen werden bezocht. Er werd nota van genomen. Op 20 augustus kwamen ze terug naar Hove en werden de eerste plannen voorgesteld, vnl. aan de schoolomgevingen. Op 10 oktober is er terug overleg en zullen we de voorlopige plannen krijgen. We zullen deze doorsturen naar de raadsleden”.

Krijgt zijn vervolg.

fietspad kruising Kapelstraat – Leliestraat

Foto’s © Gazet van Hove.