Parkeren blauwe zone in Hove

De gemeenschapswacht verscherpt het toezicht op parkeren in de blauwe zone in het dorpscentrum.

In de blauwe zone mag je niet langer dan 90 minuten parkeren. Deze tijdsduur geldt op elke dag, zaterdag inbegrepen, van 9.00 tot 18.00 uur. Je parkeerschijf moet duidelijk zichtbaar zijn en op je dashboard liggen. De aankomsttijd moet op het eerstvolgende streepje van je parkeerschijf aangeduid zijn. Dus als je bijvoorbeeld om 10.05 uur aankomt, dan moet je parkeerschijf 10.30 uur aangeven. Je kan dan tot 12.00 uur parkeren.

Parkeren in een blauwe zone is toegelaten voor een bepaalde duur. Het begin en einde van de blauwe zone wordt aangeduid met een eerste bord dat het begin van de blauwe zone aangeeft en het tweede dat het einde aangeeft. Van zodra het eerste bord zichtbaar is, geldt de regelgeving voor de blauwe zone.

Langparkeerders worden verzocht de stationsparking, de parking achter De Markgraaf aan de Rozenlei of de parking aan Hove Sport te gebruiken.

Gemeenschapswacht gaat strenger controleren in Hove

Foto’s (c) Gazet van Hove.