Vlag van Hove

Hove wapenschildOnze gemeente Hove ligt in de provincie Antwerpen, het gelijknamige arrondissement en maakt deel uit van het gerechtelijk- en kieskanton Kontich en de politiezone H.E.K.L.A. (Hove-Edegem-Kontich-Lint-Aartselaar).

De gemeenteoppervlakte beslaat 5,99 km2 en de gemeente telde begin 2009 welgeteld 8.210 inwoners. Hove telt geen deelgemeente.

In het noorden wordt de gemeente begrensd door de stad Mortsel, in het oosten door de gemeente Boechout, in het zuiden door de gemeente Lint en in het zuid-westen en westen door de gemeente Kontich en Edegem.

Vlaamse_vlag

De helft van de oppervlakte bestaat uit landbouwgronden en bossen, het andere gedeelte is bebouwd. De gemeente is een residentiële woongemeente met meestal villawijken en telt geen industrie. De inwoners behoren tot de rijkste van de provincie Antwerpen wat betreft inkomen per hoofd (19.282 euro per inwoner in 2006). De grootste werkgever is het onderwijs met vijf vestigingen. De werkloosheid ligt beneden het Vlaams gemiddelde.

Hove heeft een spoorwegstation op de lijn 25 en 27 Antwerpen-Mechelen-Brussel.

Gemeentehuis

Aardrijkskundig ligt de gemeente op 51°9’N en 4°28’E. De ondergrond behoort tot de zand-leemstreek, het hoogste punt meet 22 m boven de zeespiegel (omgeving Hoveberg – NMBS-station) en het laagste punt 6m in het zuiden aan de grens met Lint. De gemeente bevindt zich tussen het stroomgebied van de Nete en de Schijn.

De gemeenteraad van Hove telt 19 raadsleden. De huidige bestuursmeerderheid bestaat uit Hove Beweegt (zes zetels) en CD&V (vijf zetels). In de oppositie zetelen vier leden van pH7, twee leden van het Vlaams Kartel en twee leden van de VLD. De burgemeester is Luc Vuylsteke de Laps (CD&V).

Geschiedenis

Bij spoorwegwerken in 1835, 1872 en 1873 werden in Hove brand­urnen uit de vroege ijzertijd gevonden; in 1988 vond men aan de Holleweg een kobaltblauwe, vijf­ribbige glazen armband uit de late ijzertijd. Vóór 1200 bestond hier een leen‑ en laathof Frythout, dit is Vrijhout, genaamd naar het vroegere bos. In 1370 gaf Laureys Volcaert, leenman van de hertog van Brabant, de grote tienden in leen aan de kerk van Hove. Daardoor werd het na 1370 soms verkeerdelijk laathof Sint‑Laureys genoemd.

Omstreeks 1200 scheurde Hove zich af van Kontich en vormde met Boechout een schepenbank. Toen de hertog van Brabant in 1356 de oorlog tegen de graaf van Vlaanderen verloor, moest hij zijn rechten en gebied over Hove afstaan. In 1406 kwamen Hove en Boechout weer in handen van één man, hertog van Brabant, Antoon van Bourgondië. ­Jarenlang bleven de twee dorpen deel uitmaken van het herto­ge­lijke domein.

Hove telde in 1437 maar 47 haarden of 250 inwoners. Om zijn oorlogen te financie­ren gaf Filips II in 1558 het dorp in pand aan de Heer van Cantincrode, de latere kardinaal Granvelle. Hove bleef deel uitmaken van Cantincrode, ook toen dit in 1570 een graafschap werd.

In 1583 verwoesten de Spanjaar­den bijna het hele dorp; het ontvolkte. In de Franse tijd bestuurde een ‘maire’ Hove: eerst Martinus Schroy­ens, later Albert van der Haeghen.

Onder het Koninkrijk der Neder­landen werd Van der Haeghen de eerste burgemeester. Hove was een landbouwdorp. De opening van de spoorlijn Meche­len‑Antwerpen in 1836 en de stop­plaats in 1888 brachten een goede verbinding met de stad Antwerpen tot stand.

Kasteel CapenbergOmstreeks 1900 kwamen heel wat rijke stedelingen zich hier op een buitenverblijf vestigen.

Na de Tweede Wereldoorlog ontstonden villawijken in de omgeving van de kastelen Weyninckhoven, Rattennest en Cappenberg. Men bouwde een sociale villawijk aan de Lintsesteenweg. De landbouw verdween grotendeels, nog enkele bestaande tuinbouwbedrijven zijn actief.

­

Bezienswaardigheden

 • De laatgotische Sint‑Laurentiuskerk van witte zandsteen dateert van 1500. De kerk werd zwaar beschadigd tijdens de Godsdienstoorlogen, de Franse revolutie en beide wereldoorlogen (1914-1918 en 1940-1945). Bij de res­tauratie van 1967‑1969 werd zij vergroot met twee zijbeuken, een doopkapel, met romaan­se doopvont van 1200 en een sacris­tie. Op het hoogkoor staat het barokorgel van L. Delhay van 1776. De lambrisering dateert van omstreeks 1700. De kruisweg is 19de‑eeuws. De Sint‑Laurentius van de preek­stoel is laat‑18de‑eeuws en het Onze‑Lieve‑Vrouwebeeld vermoe­delijk 19de‑eeuws. Historische VTB-plaat aan de ingang van het kerkdomein en VTB-plaat voor gedicht Paul van Ostaijen “Mark groet ’s morgens de dingen”.
 • Het kasteel Weyninckxhoven aan de Geelhandlaan met conciërgewoning en remise wordt in 1270 vermeld ; het kwam in 1762 onder Hove. Het symme­trische gebouw kreeg omstreeks 1900 een vleugel toegevoegd. In 1951 werd het ge­meentehuis met bijhorend politiekantoor. Grote speeltuin met omwalde vijver.
 • Het kasteel Ratten­nest aan de Mortselsesteenweg was in de 17de eeuw het rijke buitenverblijf van de bankiers­familie Spinola van Genua.
 • Het kasteel Cappenberg aan de Wouwstraat, vroeger stede van Jan Willebeys, maakt van eind 18de eeuw deel uit van Hove. Tijdens de Franse bezetting (1794-1815) werden er geheime missen gelezen. Leiders van de Boerenkrijg vergaderden er vele malen. Lange tijd bewoond door verscheidene adellijke families als “hof van plaisantie”. Nu huist hier de school voor bijzonder lager onderwijs Ritmica.
 • Het kasteel Hoveberg van 1897, werd in 1920 heropgebouwd na de vernielingen uit de eerste wereldoorlog; hier wonen mentaal gehandicapte volwasse­nen.
 • Het Kostershuisje uit 1845 aan de Kapelstraat is het gemeentelijk Sprookjeshuis­je geworden. Al deze gebouwen zijn beschermde monumen­ten of behoren tot een beschermd dorpsgezicht ; ook het kasteel Rodenburg en kasteel Borgland, en de Modelhoeve aan de Lintsesteenweg, nu  Feestzaal “Hof van Wayenborch” en de Lauwhoeve aan de Lauwhoevestraat.
 • Aan “Villa Jeanne” Lintsesteenweg 95, staat een VTB-bord voor dichter Paul Van Ostaijen, die hier voor 1914 verbleef.
 • Architect Loos ontwierp het oorlogsmonu­ment van 1946 en beeldhouwer P. De Cuyper ­voerde het uit.
 • Op de Geelhandlaan is het zonnestelsel op schaalmodel visueel uitgebouwd met een tiental educatieve VTB-borden.
 • Volkssterrenwacht Urania huist aan de Jozef Mattheessensstraat 60.
 • In de René Verbeecklaan verwijst een VTB-bord naar deze Hovese dichter en in de Jan Baptist Huysmanslei naar deze romantische schilder en wereldreiziger.

Bekende Hovenaars

Vandaag :

 • Dirk Lavrysen, acteur
 • Jan Leyers, zanger
 • Hugo Matthysen, zanger
 • Bart Peeters, zanger en televisiepresentator
 • Dirk Somers, radiopresentator
 • Saartje Vandendriessche, Vlaamse actrice, zangeres en TV-omroepster
 • Christian Van Thillo, persmagnaat

Woonden in Hove :

 • Geert Buckinx, dichter
 • Willy Courteaux, Shakespeare-vertaler
 • Huib Hoste, architect
 • Pol Jacquemijns, duivensport- en voetbalkenner
 • Jan Merckx, krantenuitgever
 • Hilde Rens (Yasmine), zangeres
 • Manu Ruys, hoofdredacteur De Standaard
 • Dirk Sterckx, politicus
 • Frank Swaelen, politicus
 • Emiel Van Hemeldonck, schrijver
 • Paul van Ostaijen, dichter
 • René Verbeeck, schrijver
 • Frans Verleyen, hoofdredacteur Knack
 • Yanina Wickmeyer, tennisster

→ Filmpjes uit Hove (nabij Antwerpen):