Hove – Adelaide  (Zuid-Australië) “Down under”, in Australië bestaat er ook een (deel)gemeente Hove. Eerst moeten wat teruggaan in de geschiedenis van dit grote continent.

De staat Australië (7.741.000 km2) verwierf zijn onafhankelijkheid van Groot-Brittannië op 1 januari 1901. Het land is een constitutionele monarchie met als staatshoofd de Britse koningin Elisabeth II, vertegenwoordigd in Australië door de Gouverneur-Generaal. Het land telt 20 miljoen inwoners (2008).

Geschiedenis van Australië

Ongeveer 50.000 jaar geleden kwamen de eerste mensen naar Australië. Er bestonden toen natuurlijke bruggen met zuid-oost Azië door de toenmalige bevroren ijskappen. 10.000 jaar geleden warmde de aarde op (toen al), het ijs begon te smelten en Australië werd een eiland. In het jaar 150 werd voor het eerst over Australië geschreven door de Grieken

In 1606 legde het Hollandse schip ‘Duyfken’ aan in de Golf van Carpentaria in het noorden van Australië, tegenover Nieuw-Guinea. Kapitein Willem Janszoon was niet erg gecharmeerd van het moerassige land met zijn vijandige bewoners, en keerde terug naar Java (Indonesië). In 1616 bereikt een ander Nederlands schip Shark Bay (vandaag Denham) in het uiterste westen van Australië. De volgende anderhalve eeuw bezoeken nog diverse Nederlanders, Fransen en Engelsen dit land dat dan inmiddels “Nieuw Holland” genoemd wordt, maar men voelt weinig behoefte het nogal barre land te verkennen of te koloniseren. In 1770 vaart Engelsman James Cook als eerste Europeaan langs de oostkust van Australië, gaat aan land in Botany Bay (vandaag Sydney), claimt de oostkust voor Engeland, en noemt die “Nieuw-Zuid Wales”.

Bij terugkeer van Cook in Engeland ziet de Engelse regering in Australië een oplossing voor de overbevolkte Engelse gevangenissen, te meer als Engeland door het definitieve verlies van de koloniën in Noord-Amerika, die zich in 1777 onafhankelijk maken als de Verenigde Staten van Amerika, daar geen gevangenen meer heen kan deporteren. Engeland sticht dus strafkoloniën in Australië, de eerste in 1788 in het huidige Sydney. Nog voor 1800 beginnen ook vrije Engelsen zich te vestigen; ze kunnen voor vrijwel gratis grote stukken land aankopen van de Britse regering.

In alle uithoeken van het enorme eiland ontstaan Britse kolonies: 1824 bij Brisbane (oost), 1829 bij Perth (zuidwest), 1835 Melbourne (zuidoost), 1836 bij Adelaide (zuid), 1869 Darwin (noord). De ver van elkaar gelegen gebieden worden afzonderlijk bestuurd door een eigen gouverneur. Na 1855 krijgen ze geleidelijk een grotere mate van zelfbestuur binnen het Britse rijk. De koloniën zien om diverse redenen voordelen in samenwerking, en dit leidt in 1901 tot de oprichting, met instemming van het Britse parlement, van de “Commonwealth of Australia” als gedeeltelijk autonoom gebied binnen het Britse rijk.

In 1901 keurde Australië een federale grondwet goed en werd een zelfregerend deel “dominion”van het Britse Rijk. Australische troepen namen zowel aan de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deel.

Melbourne werd de eerste hoofdstad en in 1927 werd deze overgeplaatst naar het nieuw opgerichte Canberra.

Staatsindeling

De “skyline” van AdelaideAustralië bestaat uit zes deelstaten, 2 territoria en 1 federaal Hoofdstedelijk territorium (de hoofdstad Canberra). We richten onze aandacht naar de deelstaat Zuid-Australië met als hoofdstad Adelaide.

De stad ligt aan de Golf St. Vincent, aan de zuidkust van Australië. Ze telt 1.146.119 inwoners (2006) en is daarmee de vijfde stad in Australië. Adelaide werd in 1836 gesticht en is genoemd naar Adelheid van Saksen-Meiningen (Queen Adelaide), de gemalin van de toen regerende Engelse koning Willem IV.

Adelaide staat wel bekend als de ‘City of Churches’ vanwege de vele kerken die de stad telt. Een andere veelgebruikte benaming is “the 20 minute city”, dit vanwege de grote bereikbaarheid. Zo ben je met de auto binnen 20 minuten vanuit het CBD (Central Business District) bij het strand. Dit is voor een groot deel te danken aan Kolonel William Light. Hij ontwierp de stad als een raster met brede boulevards, omgeven door parken. Vanuit het CBD wordt het verkeer via een aantal hoofdwegen de buitenwijken ingeleid.

Rondom Adelaide liggen belangrijke wijngebieden, waaronder “Barossa Valley”. Adelaide is mede beroemd om het ‘Festival of Arts’. Het festival wordt sinds 1960 elk even jaar gehouden en behoort tot de grootste ter wereld. Verschillende vormen van kunst komen er aan bod.

Hove in Adelaide

Hove in AustraliëHove is een kustplaatsje binnen de agglommeratie van Adelaide. Het maakt deel uit van de “Local Government Area” van Holdfast Bay (32.000 inwoners, burgemeester Ken Rolland).

Het ligt ten noorden van Brighton, ten westen van Warradale en ten zuiden van Noord-Brighton. Alles verwijst naar Engelse kolonisten uit de zuid-Engelse kustplaats “Brighton/ Hove” , waarmee we deze artikelenreeks “Hove bestaat internationaal” begonnen.

Adelaide Convention Centre

 

In Hove wonen er een 2.800 inwoners. De wijk ligt aan de Golf St. Vincent en aan de belangrijke Brighton Road, die deze deelgemeente doorkruist, liggen voornamelijk luxueuze villa’s met alles erop en eraan. Vergelijkbaar met het “Vlaamse” Hove. Er is een spoorwegstation gevestigd vlak naast Brighton Road.

 

→ Filmpjes uit Adelaide/Hove: