Hoe zit het met het “Bindend Sociaal Objectief” huurwoningen in Hove ?

Jos Peeters

Gemeenteraadslid Jos Peeters (CD&V) informeerde op de jongste Hovese gemeenteraad naar de aanpak en opvolging van het bindend sociaal objectief (BSO) van de huurwoningen : “Begin 2017 agendeerde ik een gelijkaardig aanvullend punt. Opnieuw zijn berichten in de pers (Gazet van Antwerpen 13/02/2018) de directe aanleiding. Hove steekt binnen de ruime Antwerpse regio schril af tegen de vele gemeenten die wel helemaal op schema zitten of die minstens voldoende inspanningen doen. Hove behoort samen met Ranst tot de slechtste categorie (2B), de slechtste leerling van de klas. Dat wisten we vorig jaar al en er is helaas niets aan gewijzigd. Er blijft het enige concrete dossier, een beslissing uit de vorige legislatuur, volledig voor de rekening van het vorige bestuur, met veertien appartementen in de Jan-Frans Gellyncklaan. Voor de rest zijn er alleen onduidelijkheden, vage beloften, suggesties en nu en dan wat mogelijke hypothetische invullingen, die uiteraard voor Wonen Vlaanderen niet mee op de teller komen. Wat me vooral verontrust is de eerder berustende toon van de schepen in de pers. De handdoek wordt bijna in de ring gegooid … Hove dreigt zich gelaten over te leveren aan de initiatieven van Wonen Vlaanderen. Graag krijg ik een volledige en actuele stand van zaken. Wat zal dit bestuur op dit vlak nog realiseren ? Is er op korte termijn nog enige ambitie ? Hoe staat het momenteel met de begeleiding ? Hoe loopt het met De Ideale Woning ? Is er nog enig perspectief of is het gewoon wachten op een nieuw bestuur ?

Gerda Lambrecht

Schepen van Wonen Gerda Lambrecht (N-VA) antwoordde : “We zitten in de laatste categorie naar aanleiding van de niet opvolging van de leegstand in Hove. Dit is onze fout niet. Dan kwam het krantenartikel en zij schrijven wat hen het meest past. Het dossier van de Jan-Frans Gellyncklaan duurt reeds zeven jaar. Het dossier van de Van Hemeldonckstraat werd door De Ideale Woning terug opgenomen. Men wil er drie woonéénheden bouwen. In de René Verbeecklaan is het vooronderzoek lopende voor 25 sociale huurwoningen. De grond is er eigendom van De Ideale Woning. Dit project telt voor het Bindend Sociaal Objectief (BSO). De firma Matexi heeft een bewonersvergadering achter de rug voor de Covelierstraat, met een 25-tal woningen die kunnen opgenomen worden in het BSO. Er is in het schepencollege genoeg ambitie om het objectief van het BSO te halen. Er zitten nog enkele dossiers in de pijplijn. De uitvoering ervan zal voor het volgend bestuur zijn.” Jos Peeters antwoordde : “In het bestuur kan men dus geen akkoord vinden ?” Schepen van Ruimtelijke ordening Dave Van den Bergh (Ph7) kwam tussen en antwoordde rechtstreeks aan Peeters : “Er is geen discussie over dit dossier in het schepencollege, niet met Gerda en ook niet voorheen met Arnold Herrebout”. Peeters : “Ik ga het daarbij laten”.

Incident gesloten.

Meer info : gemeentesecretaris Luc Vanrusselt, gemeentehuis, tel. 03 / 460 33 37 (kantooruren), e-mail: luc.vanrusselt@hove.be.

Foto’s © Gazet van Hove.