« Vorige
 
Volgende »

Van PWA naar ‘wijk-werken’ in Hove

Gemeenteraadslid Jos Peeters (CD&V) informeerde op de jongste gemeenteraad naar de opvolging van het wijk-werken : “Op 1 januari 2018 startte het wijk-werken op. PWA Hove heeft de procedure richting vereffening opgestart. Zeven gemeenten vormen samen met Hove de interlokale vereniging wijk-werken Zora. Binnen het beheerscomité werden al een aantal beslissingen genomen : voor de wijkwerkcheques koos men meteen voor het hoogste tarief : 7,45 EUR, voorlopig (overgangsfase) kiest men voor lokale zitdag(en), bevestiging lokale verankering en de invulling van de activiteiten wordt overgelaten aan de lokale besturen, keuze voor behoud eigen activiteiten. Volgens het verslag van het beheerscomité (30 november 2017) dient het budget van de vereniging in februari 2018 goedgekeurd te worden in gemeente- en OCMW-raad. In Hove ligt dit enkel in de OCMW-raad voor ? Wat is het standpunt van het bestuur van Hove en uiteindelijk het beheerscomité rond de betrokkenheid van de sociale partners bij het beheer ? Wat is het antwoord op de concrete vraag van de vakbonden ? Hoeveel werknemers uit Hove zijn er momenteel binnen wijk-werken Zora actief ?”

Schepen Gerda Lambrecht (N-VA) antwoordde : “De prijs is 7,45 euro, 5,21 euro gaat naar de wijkwerker. De gebruikers kunnen nog OCMW-steun vragen. De zitdagen gaan voorlopig enkel in Mortsel door. We gaan wijkwerkbemiddelaars aanwerven. Er komt een veertiendaagse zitdag in Hove. De activiteitenlijst kan men raadplegen via de webstek van de VDAB. Het Budget van het OCMW wordt voorgelegd op de gemeenteraad van maart. We zijn niet ingegaan op uw vraag om de vakbonden op te nemen. In Hove zijn er 16 wijkwerkers en 26 gebruikers/werkgevers.”

Incident gesloten.

Foto’s © Gazet van Hove.