Propaganda in de Vlaamse beweging

DIALOOG IN HET ADVN

Op vrijdag 25 mei is Paul Van Damme te gast in het ADVN met een voordracht over propagandatechnieken in hoofdzakelijk Vlaams-nationale pers en publicaties. Hij legt zijn focus op de periode 1934-1951 en observeert volgende thema’s : de opgang van de Nieuwe Orde-beweging, de collaboratie en het verzet, de repressie en de epuratie na de Tweede Wereldoorlog, het amnestievraagstuk en de koningskwestie. Deze onderwerpen worden uitgebreid geïllustreerd, toegelicht en in een actueel perspectief geplaatst.

Afbeeldingsresultaat voor propaganda in belgie

Tijdens de lezing gaat Van Damme samen met u op zoek naar propagandamateriaal in publicaties, in kranten, in reclameboodschappen, op affiches of in tekeningen en formuleert een antwoord op de meest essentiële vragen : ‘Strookt het propagandabeeld met de historische werkelijkheid ?’, ‘Wat was de bedoeling van het propagandamateriaal ?’ en ‘Welk standpunt komt aan bod en vooral waarom ?’

Paul Van Damme is wat men noemt een ‘beeldhistoricus’ en geeft les aan de gastronomische school Ter Groene Poorte in Brugge. In 2011 publiceerde hij samen met Stijn Van de Perre Zonder woorden ? een geschiedenis van België in spotprenten. In 2013 verscheen Vriend over Vijand. De Grote Oorlog in spotprenten. Dit jaar volgde Propaganda in België (1934-1951).

 

ADVN, vrijdag 25 mei 2018, 14.30u. deelname is gratis.

Meer informatie en inschrijven langs : publiekswerking@advn.be of 03 / 225.18.37.

www.advn.be .

ADVN Archief en Documentatiecentrum, Lange Leemstraat 26 in 2018 Antwerpen.

Foto’s (c) Gazet van Hove.