Laat inbrekers niet binnen !

ZUIDRAND

De lokale politie HEKLA zet zich het hele jaar in tegenwoninginbraken. Er patrouilleren dagelijks meerdere ploegen omdiefstal in woningen te voorkomen.

Welke maatregelen kan jenemen voor je op vakantie vertrekt ?

– Laat nooit op sociale media, zoals Facebook of Twitter, wetenwanneer je uit huis bent.
– Sociale controle is erg belangrijk, laat je vertrouwde burenweten dat je op vakantie vertrekt. Zij kunnen dan een oogje inhet zeil houden en het nummer 101 bellen bij verdachte situaties.
– Geef je woning een bewoonde indruk door bijvoorbeeld aan eenfamilielid of buur te vragen om de brievenbus leeg te maken, derolluiken op te trekken en te laten zakken, gordijnen open en toete doen,
– Laat af en toe een lampje branden, dit kan door het gebruik vaneen tijdschakelaar of een buur die dit aan en uit komt doen.
– Maak eventueel een lijst van waardevolle voorwerpen met fotos,serienummer en beschrijving.

Op www.politiehekla.be staat op de preventiepagina Diefstal inwoningen de handige brochure Veilig wonen in HEKLA, waarin talvan tips staan om jewoning beter te beveiligen.
Niet vergetendat je ook gratis eenafwezigheidstoezichtkan aanvragen. De HEKLA-patrouillesbezoeken
je woning en controlerenof alles inorde is. Bij onregelmatighedencontacterenze jouw vertrouwenspersoon.
Je kan dit afwezigheidstoezichtaanvragen via www.police-on-web.be ofdoor een aanvraagformulierin te vullen in
n van de wijkkantoren.
Ook de diefstalpreventieadviseursstaan je graag gratis tewoord met diefstal preventiefadvies (DPA)en komen naar je toe. Ter plaatse kunnen zij de zwakke plekkenvan je woning ontdekken en je de juiste informatie geven om je
huis beter te beveiligen en het risico op inbraak te verkleinen eneventuele schade te beperken. In elke HEKLA-gemeente zijn er medewerkersdie speciaal opgeleid zijn om deze kwalitatieve dienstverleningaan te bieden. Je kan een afspraak maken via mail naarpreventie@politiehekla.be of telefonisch via het algemene nummer
03 / 444 00 00.

Foto’s (c) Gazet van Hove.