Rookmelders te koop in bib en gemeentehuis

Hove

Voor 16 EUR biedt het gemeentebestuur je een optische rookmelder aan. Een kleine prijs voor een veilige nachtrust ! Van rook word je immers niet wakker : 2 op 3 slachtoffers sterven door verstikking in hun bed. Een rookmelder maakt je wakker voor het te laat is!

In 2020 worden rookmelders verplicht voor alle woningen in Vlaanderen. Dankzij Stichting Brandwonden krijgen inwoners vanHove de kans om een degelijke rookmelder aan een gunstige prijs aan te kopen. De opbrengt gaat integraal naar het goede doel van de Stichting.

Stichting Brandwonden helpt niet alleen slachtoffers, die financile of juridische problemen hebben, maar tracht via opleidingen van kleuters tot senioren en sensibiliseringscampagnes brand en brandwonden te voorkomen.

De optische rookmelder met een lithium batterij (10 jaar levensduur), 10 jaar garantie
en kleefband (hangen zonder boren) is te koop voor 16EURin de bib en bij de technsiche dienst aan het gemeentehuis.

Een rookmelder redt niet alleen je leven; hij beperkt ook de omvang van een brand.

Een rookmelder beperkt in 68% van de branden de brand tot de vuurhaard zelf; zonder rookmelder is dat slechts het geval in 41% van de beginnende branden.

Een rookmelder beperkt in 98% van de gevallen de brand tot de ruimte waar hij uitbreekt, zonder rookmelder is 90 %.

Meer info ophttp://www.stichtingbrandwonden.be/index.php/rookmelder/nl/