Wat te doen bij een woninginbraak? Een praktische leidraad.

Het is nuttig om even mee te geven wat te doen in geval van een woninginbraak.

inbraak

Wat te doen ?

Het einde van het jaar is traditioneel een inbraakgevoelige periode. Wat te doen bij vaststelling van een woninginbraak.

Het bestrijden van diefstallen in woningen is een absolute prioriteit in onze zone HEKLA. Aan alle oproepen voor diefstallen in woning wordt door de politie zo snel als mogelijk gevolg gegeven. Als inbrekers nog aanwezig zijn is dit uiteraard een top prioriteit.

1 – In de meeste gevallen komen mensen thuis en stellen vast dat er werd ingebroken als ze al binnen zijn. Raam en/of deur staat open, glas kapot, kasten open, laden open, rommel overal. In de meeste van deze gevallen is de inbreker al weg.

TE doen : – verwittig onmiddellijk de politie (tel. 101 of rechtstreeks naar de politiezone HEKLA 03 / 444 00 00) – bij slecht en koud weer mogen uiteraard ramen en deuren worden gesloten maar kom niet aan glas en gladde onderdelen (liefst enkel de klink aanraken); – kijk na wat er weg is, dan kan dit aan de politiemensen worden meegedeeld; – indien mogelijk, kijk na of er met uw vaste telefoon gebeld werd.

NIET te doen : – ruim niets op; – kom niet aan voorwerpen die verplaatst zijn geweest; – ga niet meteen op zoek naar voorwerpen die je denkt te missen. Dit kan later, nadat de politiemensen hebben vastgesteld dat er mogelijke sporen zijn.

2 – In sommige gevallen komen mensen thuis en merken dat er nog iemand in de woning is. – ga niet binnen maar verwittig onmiddellijk de politie en deel zekere mee dat de inbreker nog in huis is; – niet beginnen roepen of lichten aansteken om de inbreker weg te jagen; – kijk na of er onbekenden auto’s in de straat staan en schrijf de nummerplaten op, of fotografeer of onthoudt deze; – verwittig de buren indien mogelijk. Samen is het gemakkelijker om de inbreker in ’t oog te houden en hem te volgen of eventueel te overmeesteren; – hou de uitgangen in ’t oog; – probeer de inbreker te volgen als hij uit het huis komt en hou een open lijn met de politiediensten zodat u alles kan doorgeven; – als dit niet kan, geef dan zo snel als mogelijk alle bijkomende informatie door aan de politie.

3 – Het gebeurt dat de slachtoffers thuis zijn en horen dat er inbrekers in huis zijn. – ook dan onmiddellijk de politie verwittigen en zeggen dat de inbreker binnen is; – jaag de inbreker niet onmiddellijk weg door te roepen of het licht aan te steken. De politie is onderweg en je zou zo de inbreker een grote voorsprong kunnen geven; – probeer, indien mogelijk, de inbreker op te sluiten in je woning; – verwittig de buren.

De politie zal ter plaatse een beslissing nemen of de collega’s van het LABO van de federale politie moeten komen om sporen op te nemen. Als dat zo is zal worden gevraagd om verder nergens aan te komen. De mensen van het labo zullen u contacteren om een concrete afspraak te maken.

Er wordt proces verbaal opgesteld door de politie. Verwittig desgevallend uw verzekeringsmaatschappij.

Merkt u iets verdachts ? Meldt het aan de politie !

politiezone hekla 10 jaar

 

Politiezone HEKLA (5349)

Hoofdcommissariaat

Prins Boudewijnlaan, 43a

2650 Edegem

Open : 7/7 – 24/24

Tel. 03 / 444 00 00 – politie@hekla.be

Website : www.hekla.be

Politie Hove

Geelhandlaan, 1

2540 Hove

Tel. 03 / 444.00.12. – hove@hekla.be

Open : ma. 8.00 – 20.00u. , di.-vrij. 8.00 – 16.30u.

 

Europees noodnummer : 112

Brandweer/ziekenwagen : 100