Dit werd ook besproken op de gemeenteraad van 22 oktober 2018

Hove

Er zaten een goede 10 toeschouwers in de tribune, op de eerste zitting na de verkiezingen. Enkele toekomstig verkozenen kwamen eens een kijkje nemen hoe het eraan toegaat. De openbare zitting was op 12 minuten afgelopen. Nadien volgde er nog een besloten zitting – zonder publiek – waarop twee punten werden besproken.

OCMW – Budgetwijziging 2018 nr. 1 – Kennisname

Aan de gemeenteraad werd gevraagd kennis te nemen van de budgetwijzigingen van het OCMW.

Wijzigingen aan het investeringsbudget : afsluiten van budget aankoop software tijdsregistratie (-1.375,66 euro), verhoging budget 2018 voor renovatie badkamer LOI van 10.000 euro naar 10.300 euro, aankoop afwasmachine dienstencentrum (10.000 euro), aankoop schrob-zuigmachine voor dienstencentrum (3.617,90 euro), heraanleg terras dienstencentrum (9.000 euro), vervanging pc’s door thin clienst (10.000 euro), herstelling dak Kievitslaan (5.200 euro) en verrekening recuperatie via verzekering (-2.745 euro), herinrichting onthaal OCMW (10.000 euro).

Eénparig goedgekeurd.

CIPAL – buitengewone algemene vergadering 14 december 2018

Aan de raad werd gevraagd goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale CIPAL van 14 december 2018.

Volmachtdrager : Frédéric Marquet, plaatsvervanger : Katia Devriendt.

Eénparig goedgekeurd.

IKA – voordracht volmachtdrager d.d. 17/12/2018

Aan de raad werd gevraagd goedkeuring te hechten aan de voordracht van de effectieve en plaatsvervangende leden voor de mandaten bij de intercommunale IKA van 17 december 2018.

Eénparig goedgekeurd.

IKA – Algemene vergadering in buitengewone zitting d.d. 17/12/2018

Aan de raad werd gevraagd goedkeuring te hechten aan de agenda m.b.t. de algemene vergadering in buitengewone zitting van de intercommunale IKA d.d. 17 december 2018.

Eénparig goedgekeurd.

IVEKA – Goedkeuring van agenda, voorstellen van partiële splitsing door overneming en statutenwijzigingen en vaststelling van het mandaat voor de algemene vergadering d.d.  12 december 2018

Aan de raad werd gevraagd goedkeuring te geven aan de agendapunten voor de algemene vergadering van de intercommunale IVEKA d.d. 12 december 2018.

De gemeente neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel aan de opdrachthoudende vereniging IVEKA, de Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse.

Eénparig goedgekeurd.

Cel Onderwijs, gemeentelijke basisschool – Schooljaar 2018-2019, bedragen tussenkomst ouders in tijdschriften

Aan de raad werd gevraagd om de bedragen van de tijdschriften voor leerlingen van de gemeentelijke basisschool goed te keuren.

Aan de ouders van de leerlingen van de gemeentelijke basisschool Albrecht Rodenbach worden vrijblijvend tijdschriften van verschillende uitgeverijen aangeboden. De ouders kunnen zelf kiezen of ze hun kind hierop abonneren. De bedragen worden via factuur doorgerekend aan de ouders. Er is een sociaal tarief voor financieel zwakkeren. De secretaresse volgt dit discreet op.

Eénparig goedgekeurd.

Cel onderwijs, gemeentelijke basisschool – Schooljaar 2018-2019, aanpassing bedragen tussenkomst van de ouders in schooluitstappen en aankoop van materiaal

Aan de raad werd gevraagd om de aanpassing van de enkele bedragen van de schooluitstappen en aankoop van materiaal van de leerlingen van de gemeentelijke basisschool van schooljaar 2018-2019 goed te keuren.

Foutieve bedragen uit het verleden werden nu rechtgezet.

Eénparig goedgekeurd.

 

Foto’s © Gazet van Hove.