N-VA gaat Edegem alléén besturen

Bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen behaalde de N-VA 51,4% van de stemmen in Edegem wat recht geeft op 18 van de 27 gemeenteraadszetels. Dit is een absolute meerderheid in zetels en in stemmen. Lijsttrekker en burgemeester Koen Metsu behaalde persoonlijk 5.361 voorkeurstemmen.

De voormalige coalitiepartner Groen liet op de verkiezingsavond al weten om voor de oppositie te kiezen.
Bij N-VA Edegem heeft men grondig zijn tijd genomen om na te denken over het resultaat en heeft besloten dat men de gemeente alleen gaat besturen.

Koen Metsu op zijn huwelijk

Vandaag stellen ze met veel trots hun toekomstige bestuursploeg voor de gemeente voor. Met deze 8 N-VA mandatarissen gaan ze volop voor een veilige thuis in een welvarend Edegem.

Koen Metsu zal worden voorgedragen als burgemeester voor de volgende legislatuur. Als burgemeester zal hij verantwoordelijk zijn voor de veiligheid, politie en brandweer, de publieke dienstverlening en burgerlijke stand, communicatie en lokale economie. Hij zal tevens het Vast Bureau van het OCMW voorzitten.

Philippe Muyters wordt opnieuw voorgedragen als voorzitter van de gemeenteraad en nu ook van de OCMW-raad.

Voor het schepencollege worden volgende schepenen voorgedragen :

– Als eerste schepen : uittredend schepen Koen Michiels. Hij blijft bevoegd voor onderwijs, sport, cultuur en markten en foren.

– Als tweede schepen wordt uittredend schepen Birre Timmermans voorgesteld met de bevoegdheden mobiliteit, openbare werken en openbaar groenbeleid, intercommunales en intergemeentelijke samenwerking en toerisme.

– Derde schepen wordt uittredend schepen Ine Bosschaerts. Zij zal bevoegd zijn voor jeugd, gezin en kinderopvang, wijkwerking, vrijwilligers, afvalbeleid, natuur en dierenwelzijn.

Vervolgens worden twee nieuwe kandidaat-schepenen voorgesteld :
– Sofie De Leeuw, raadgever onroerend erfgoed bij het kabinet van minister-president Geert Bourgeois, wordt vierde schepen bevoegd voor omgeving (ruimtelijke ordening en milieu), patrimonium, erfgoed, duurzame ontwikkeling, Hof ter Linden en Fort 5.

Philippe Muyters

– Als vijfde schepen wordt Lawrence Vancraeyenest voorgesteld, nationaal coördinator bij de N-VA voor het gemeentelijk beleid, met de bevoegdheden financiën, rechtszaken, ICT, smart city en internationale solidariteit.

– Als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst wordt oud-OCMW-voorzitter Brigitte Vermeulen-Goris voorgesteld en zij zal in die hoedanigheid in het schepencollege zetelen met de bevoegdheden : sociale zaken, gelijke kansenbeleid, ouderenbeleid, wonen en personeelsbeleid.

Foto’s (c) Gazet van Hove – coverfoto : Koen Metsu.