Veel discussie over Hovese bestuursakkoord 2019-2024

Het nieuwe Hovese bestuursakkoord kreeg op de laatste gemeenteraad veel vragen vanwege de nieuwe oppositie. Raadslid Katia Devriendt (Ph7) vroeg naar de prioriteiten van het nieuwe bestuur ? “De rust van de inwoners in de Lege Veldkantlaan is heel belangrijk. De snelheid van de wagens kan er trager. Noem drie prioriteiten van het nieuwe bestuur ?” aldus de interpellante. Burgemeester Koen Volckaerts (N-VA) antwoordde : “Het totale resultaat telt. De prioriteiten zullen naar voor komen als we het echt becijferd hebben.” Schepen van Financiën Luc Vuylsteke de Laps (Fan van Hove / CD&V) voegde hieraan toe : “het Vlekkenplan zal volgende week als themacollege worden besproken. De integratie van het OCMW in de gemeente zal zorgen dat de burgers sneller worden geholpen. We denken als organisatie als één. We denken in dienstverlening.”

Volgens de groen-linkse Diederik Vandendriessche (HB) “ontbreekt er één groot visionair principe. Hoe gaan jullie die punten vertalen ? Aan het BBC koppelen ? Bijv. de toegankelijkheid van de gemeentelijke gebouwen in een snel verouderende gemeente. Dit moet prioritair worden. Wat wijkoverleg betreft, waarom geen kleine begroting ter beschikking stellen ?” Schepen Els Pauwels (Fan van Hove, CD&V) antwoordde hierop “dat de ideeën hierover nog moeten rijpen. Ze zijn nog niet uitgebroed.”

Diederik Vandendriessche op een verkiezingsaffiche

Kernverdichting in Hove

Gewezen schepen en huidig oppositieraadslid David Van den Bergh (Ph7) stelde vragen over mogelijke toekomstige verkavelingen in Hove. “Het RUP René Verbeecklaan, de zuidkant van de Jos Coveliersstraat, de Lege Veldkantlaan ? Gaat men deze gebieden niet bebouwen ?” Schepen Luc Vuylsteke de Laps antwoordde : “Wat gaan we doen met de strategische zones ? Welke sociale huisvesting komt er ? We hebben de visie van het studiebureau gevraagd over de René Verbeecklaan. Er kan sociale huisvesting komen. We hebben geen weet van concrete projecten in de Coveliersstraat zuid.

toen zat “Fan van Hove” nog in de oppositie ...

Donderbrug is moeilijk dossier

De veiligheidsproblematiek van auto’s en fietsers aan de “donderbrug” (Beekhoekstraat) kwam vanzelfsprekend weer ter sprake. Koen Volckaerts : “We hebben is het verleden reeds een fietsersbrug voorgesteld. Dit is geen gemakkelijke hindernis (Spoorwegen, fietsostrade, Provinciebestuur). We zoeken nog altijd naar oplossingen. Zoals de haag korter knippen om de zichtbaarheid te bevorderen. Een kant en klare oplossing is een knip. Het autoverkeer volledig afsluiten. De wijk hierover bevragen zal problemen geven. Dan verplaatsen de problemen zich. Een studie : wie gebruikt de brug ?

Wat de cinema in de Meylweg in Kontich betreft, deze is verworpen door het gemeentebestuur van Kontich. De problematiek in de Hovese Meylwijk zal bekeken worden in overleg met de bewoners. Misschien moeten we extern metingen doen. Is éénrichtingsverkeer noodzakelijk ? Wat met de parkeerproblemen en de fietsers ?” aldus de burgemeester.

Foto’s © Gazet van Hove.