Critical Mass van de Fietsersbond

Zaterdag 25 mei wordt er voor de 2de keer een nationale ‘Critical Mass Belgium’ georganiseerd.
In tegenstelling tot de traditionele laatste vrijdag van de maand in Antwerpen, wordt er nu vanuit het hele land gemobiliseerd. Met deze fietsmanifestatie een dag voor de verkiezingen, willen we meer aandacht vragen voor de veiligheid en het comfort van de fietsers.


Er wordt om 14.00 uur verzameld in Park Spoor Noord in Antwerpen. Om 15.00 uur wordt daar het startsein gegeven voor een fietstocht van ongeveer 15 km aan een gezinsvriendelijk tempo. De fietstocht gebeurt onder politiebegeleiding.
Met Fietsers Bond Hove hebben we nog geen concrete afspraken gemaakt waar en om hoe laat we desgevallend in Hove verzamelen. Wie wil kan aanpikken bij Fietsers Bond Edegem. Daar vertrekt men om 13.10 uur op het Gemeenteplein.
We brengen u volgende week op de hoogte of we met FB Hove al dan niet gezamenlijk richting Antwerpen fietsen.

Fietsersbond Hove
Voor meer info :
http://www.critical-mass.be/

Foto’s (c) Gazet van Hove.