Albrecht Rodenbachschool kreeg gunstig advies bij doorlichting

HOVE

De gemeentelijke basisschool Albrecht Rodenbach kreeg een doorlichtingsbezoek van 23 april tot en met 26 april 2019. De directeur van de school, de heer Tom Maes, gaf op de laatste Hovese gemeenteraad toelichting over het doorlichtingsrapport en de plannen om de gemaakte opmerkingen aan te pakken.

De directeur deed dit met behulp van een power-point-presentatie.

De heer Tom Maes is reeds drie jaar vervangend directeur. De audit gebeurde door een rondleiding van de leerlingen door de school. De inspectie keek naar de documenten, er waren klasbezoeken, gesprekken met directie en leerteam, met de leerlingen, de ouders en de preventieadviseur. Er waren reflectiegesprekken met de kleuterafdeling, de lagere afdeling en het schoolbeleid. Men onderzocht in de lagere afdeling het vak wiskunde, Nederlands en “begrijpend lezen” omdat er met dit laatste wel wat problemen zijn in ons onderwijs. Verder keek men naar de gebouwen, het onderhoud, de gevaren en de toegankelijkheid van het pand.

Er zijn verschillende scores mogelijk : rood, oranje, groen en blauw. Dit laatste (super goed) wordt bijna nooit gegeven. Een negatieve score kan verstrekkende gevolgen hebben, nl. dat de school haar licentie verliest en moet sluiten.

Hoe scoorde de Rodenbachschool ?

Lagere afdeling :

Groen voor organisatiebeleid. Onderwijsvriendelijk beleid : een méérjarenplan opstellen. Meer ICT gebruiken.

Systematische evaluatie van de kwaliteit : kan nog beter.

Bijsturen meer afspraken maken, coach, na-vormingen geven.

Kleuterafdeling :

3 op 6 : groen

Positief speel- en leerklimaat.

Wiskunde in lagere afdeling : 5 op 6 groen

Nederlands in lagere afdeling : 3 op  7 groen

Personeelsbeleid en professionalisering : 1 op 2 groen

Bereikbaarheid, veiligheid en hygiëne : 1 op 2 groen.

Eindadvies : gunstig zonder meer ! Alle tips van de inspectie werden genoteerd voor een meerjarenplan want binnen 4 jaar komt de inspectie zeker terug.

De school krijgt een begeleiding van het OVSG (Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten).

Bespreking :

Na de voorstelling van de directeur waren er enkele vragen van gemeenteraadsleden.

Raadslid Jo Ampe (HB) stelde : “De school heeft één grote zwakte, het leerlinggericht onderwijs. De schoolboeken worden opgesteld door commerciële uitgeverijen en dit botst met de doelstellingen van het OVSG. Ik vind het een zeer slecht rapport. Het is goed voorgesteld, maar wel met kritische elementen. Die moeten opgevangen worden. We vragen aan het college van burgemeester en schepenen meer ondersteuning. In budgetten moet er extra voorzien worden”.

Raadslid Goedele Breyne (Ph7) vroeg “of de directeur vrij was in zijn aankoopbeleid ?” Deze antwoordde : “Vanwege het ministerie krijgen we voldoende middelen, vanwege de financieel directeur van de gemeente krijgen we nog extraatjes. Ik heb een grote vrijheid.”

Incident gesloten.

Foto’s © Gazet van Hove