Moeilijke toegankelijkheid station Hove weer op de agenda gemeenteraad

De moeilijke toegankelijkheid van het Hovese station voor mensen met een beperking kwam reeds voor de tweede maal uitgebreid ter sprake.

Foutparkeerders aan station

Raadslid Manon Marquet (Ph7) opende het debat : “We stellen vast dat er in het beleidsplan van de nieuwe coalitie nergens sprake is van een verbetering/aanpassing van de openbare infrastructuur voor mensen met een beperkte mobiliteit (ouderen, mensen met kleine kinderen, mensen met een beperking). We betreuren dat de gemeente het engagement niet wil nemen om een charter goed te keuren om de toegankelijkheid van en in Hove te verbeteren. Er werd een raad opgericht om mensen met een beperking inspraak te geven in de gemeente Hove. Deze raad heeft echter een zeer beperkte inspraak en vele aandachtspunten aangehaald door leden werden niet in beschouwing genomen. De conclusies van de eerste raad zijn minimalistisch. De raad werd ook heel slecht aangekondigd. Er werd beslist geen charter op te stellen. Vele openbare gebouwen zijn niet altijd even gemakkelijk toegankelijk voor mensen met een beperkte mobiliteit. Ook wegeninfrastructuur is gebrekkig. Een paar voorbeelden :

  • Bibliotheek : lift te klein, ingangsdeuren niet aangepast voor ouderen/ mensen met een beperking;
  • Voetpaden : te weinig lage drempels;
  • Ingang en toegang openbare gebouwen : drempels en toegangsdeuren zijn niet geschikt;
  • Te weinig parkeerplaatsen voor mensen met een beperking in Hove (ontbreken volledig aan het station);
  • Er moeten bredere fietspaden komen zodat kruising van aangepaste fietsen en normale fietsen mogelijk is;
  • NMBS-station : slechte toegankelijkheid tot het station (Bar Eduard) en geen toegankelijkheid van perrons (NMBS-aangelegenheid) voor mensen met een beperkte mobiliteit.

We adviseren :

  • Een budget te voorzien in het meerjarenplan voor de verbetering van de toegankelijkheid / infrastructuur in Hove over de beleidsdomeinen heen;
  • Contact met de NMBS op te nemen met de vraag om de toegankelijkheid tot de perrons van het station voor mensen met een beperkte mobiliteit mogelijk te maken.

We vragen ter stemming  : het engagement van het bestuur om in 2019 een charter te ondertekenen ‘naar een toegankelijke gemeente’ waar iedereen, gelijkwaardig en onafhankelijk toegang heeft tot de gebouwen, publieke ruimte, dienstverlening en communicatie”.

Schepen voor Sociale zaken Els Pauwels (Fan van Hove/CD&V) antwoordde : “De NMBS is een moeilijke partner. Naast u zit iemand die dit kan bevestigen. Men moet proberen met de juiste partner in gesprek te gaan. Noch in het station van Kontich, noch in Mortsel, noch in Berchem zijn er erin gelukt. Ze worden steeds door de NMBS van het kastje naar de muur gestuurd.

Tijdens het overleg hebben we veel ambitie gezien om kleine dingen te veranderen. Al deze punten wegwerken zal niet op één jaar gebeuren. We realiseerden reeds dat in de sporthal de toiletten niet steeds op slot zijn, de deuren zijn nu open met het risico van vandalisme. Electrische wagens hebben problemen als er kabels over fiets- en voetpaden liggen. We zijn nog niet met budgetten bezig, wel met het meerjarenplan. De ervaringsdeskundigen zeiden op de eerste vergadering dat ze geen charter nodig hebben. Het moet geen papiertje blijven. Ik wil het op de volgende vergadering terug voorleggen. De intentie om er iets van te maken is in de vergadering aanwezig. In september zullen we het terug hernemen.”

Uiteindelijk werd er niet tot de stemming overgegaan.

Groen-links raadslid Diederik Vandendriessche stelde “we zijn een petitie gestart voor een toegankelijker station. We hebben reeds 500 handtekeningen opgehaald. Collega en ex-schepen Jo Ampe heeft inderdaad vroeger weinig positieve respons gekregen vanwege de NMBS. We zouden met de gemeenteraadsleden eens een ervaringswandeling moeten maken in onze gemeente om te zien welke hindernissen mensen met een beperking hier allemaal tegen komen.”

Foto’s © Gazet van Hove.