Participeer in het beleid van onze gemeente Hove

Lokaal bestuur brainstormt met inwoners over meerjarenplan.

schepencollege Hove

De gemeente organiseert in het kader van de opmaak van het meerjarenplan een inspraakavond. Hovenaars zijn welkom om te brainstormen over het beleid van de komende zes jaar, aangevuld met een enquête op de gemeentelijke website.

Enkele vragen die aan bod komen : Hoe graag woon je in Hove ? Welke zijn de sterke punten van onze gemeente en wat kan beter ? Welke thema’s zijn voor jou belangrijk ? Omdat iedereen anders is, is het belangrijk dat zoveel mogelijk verschillende Hovenaars meedenken over de toekomst van onze gemeente.

“Eind dit jaar moeten gemeenten een nieuw meerjarenplan opmaken. Dit meerjarenplan 2020-2025 bevat de beleidskeuzes van het nieuwe bestuur en de financiële vertaling voor de volledige periode van het meerjarenplan”, zegt schepen van Communicatie en Participatie Els Nelen-Pauwels. Het gemeentebestuur en de gemeentelijke administratie werken volop aan het meerjarenplan 2020-2025, dat in december 2019 ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.

Els Nelen-Pauwels : “Gemeentebesturen stippelen zo’n beleidsplan vaak uit binnen de muren van het gemeentehuis. Wij schrijven ons meerjarenplan in de eerste plaats voor de inwoners. Daarom krijgen de Hovenaars inspraak. We stappen naar onze inwoners met de vraag waar we de komende zes jaar zeker werk van moeten maken.”

burgemeester populair bij de vrouwen …

Het participatietraject start met een online enquête (vanaf 15 september) en een brainstormavond op donderdag 10 oktober. Die avond schuiven inwoners aan tafel om mee na te denken en te discussiëren over twee hoofdthema’s en een aantal subthema’s, zoals mobiliteit, sport, sociale dienstverlening,… “Uiteraard hopen we op een talrijke deelname en betrokkenheid van onze inwoners”, zegt schepen Els Nelen-Pauwels. “Dit is voor hen tenslotte een unieke kans om mee het beleid te bepalen.”

De brainstormavond vindt plaats op 10 oktober om 19.30 uur in de zaal Da Capo, Lintsesteenweg 1a. Heb jij zin om samen met andere inwoners in gesprek te gaan over belangrijke thema’s in onze gemeente ? Schrijf je ten laatste op 3 oktober hier in of met een mailtje naar informatie@hove.be. Je hebt geen speciale kennis nodig om deel te nemen, het gaat om jouw persoonlijke mening en je ideeën. Als dank voor je enthousiaste medewerking nodigen we je na afloop van de uiteenzetting uit voor een drankje. Wij hopen alvast op een talrijke opkomst… Tot dan !

Foto’s (c) Gazet van Hove.