60 procent van de verkrachters is vreemdeling

Ook in het anders vrij rustige Zwitserland lijkt seksueel geweld tegen vrouwen – en vooral dan verkrachtingen – de gemoederen fel te beroeren. Maar de relatie die bestaat tussen dit fenomeen – zwaar seksueel geweld tegen vrouwen – en buiten-Europese migratie is een thema waarop ook in de Alpenstaat een vrij zwaar taboe rust.

De rechtse Zwitserse Volkspartij wil in het belang van de Zwitsers dit taboe doorbreken. Op 20 oktober 2019 zijn er nationale verkiezingen en de SVP maakt van veiligheid opnieuw een speerpuntthema. Op een persconferentie op 13 augustus liet de rechts-conservatieve SVP weten dat het veiligheidsthema opnieuw op de regeringstafel hoort. De SVP koos daarom voor een zeer confronterende slogan : “Criminaliteit draagt een naam : ongeremde migratie”. In haar strategienota leest men dat de SVP een einde wil maken aan “de staat van anarchie, waarheen Zwitserland al jaren beweegt”. Die anarchie zal namelijk het gevolg zijn van “ongecontroleerde migratie, open grenzen, de Schengenruimte, de Europese Unie en een lakse justitie”. De SVP stelt dat Zwitserland “het Mekka van de buitenlandse criminelen is geworden”.

Stop het seksueel geweld tegen vrouwen

In het bijzonder zal de SVP aandacht vragen voor het vraagstuk van seksueel geweld tegen vrouwen, en meer bepaald verkrachtingen.

Men mag geen schrik hebben om het dadersprofiel te tekenen, vindt de Zwitserse politieke partij. Want in deze zijn de officiële statistieken heel duidelijk : “60 procent van de personen die in 2018 van verkrachtingen werden verdacht, waren vreemdelingen”. Diezelfde statistieken geven aan dat in 2018 in Zwitserland 432.254 inbreuken op de strafwet werden geregistreerd, alsook 76.308 druggerelateerde feiten en 38.405 inbreuken op de vreemdelingenwetten. Het aantal vreemdelingen dat van inbreuken werd beschuldigd, is in Zwitserland in één jaar tijd ook met 4 procent gestegen. Voor de SVP is de boodschap : de veiligheid van de burgers garanderen is zowat de belangrijkste kerntaak van een moderne, democratische staat. Men kan de problemen maar aanpakken door ze juist en correct te benoemen. In al haar feitelijke gegevens. Tot nu toe had de SVP twee ministers in de Zwitserse regering. Het is afwachten wat dat na 20 oktober wordt.

PIET VAN NIEUWVLIET

© ’t Pallieterke.

Foto’s (c) Gazet van Hove.