“Solbad-Hall : 70 jaar later”

Alveringem

De vzw Kapelaan Verschaeve organiseerde op zaterdag 9 november jl. een tentoonstelling en een colloquium onder de titel “Solbad-Hall : 70 jaar later”.

70 jaar na het overlijden van Cyriel Verschaeve wil de vzw, in samenwerking met de gemeente Alveringem, op basis van recent onderzoeksmateriaal een controversiële periode uit het leven van Cyriel Verschaeve nader belichten.

De dag begon om 10.30u. met het neerleggen van een bloemstuk op het graf van priester-dichter Verschaeve door de voorzitter van de vzw Kapelaan Verschaeve en dit op het kerkhof van Alveringem. Nadien werd in de nabije kerk de tentoonstelling geopend door Gerard Liefooghe, burgemeester van Alveringem. De toelichting bij de tentoonstelling werd gedaan door de curator, het ADVN (Archief en Documentatiecentrum Vlaams-Nationalisme). In de kerk was er ook een toeristische stand over de gemeente.

Om 12.30u. was er de broodjesmaaltijd in het gemeentehuis. Ondertussen deed de plaatselijke horeca al gouden zaken bij de wachtenden. Nadien ging de Kapelanij Verschaeve open voor een bezoek voor de geïnteresseerden.

Cyriel Verschaeve

In de namiddag was er in het nabije O.C. “De Kwelle” het eigenlijke colloquium met twee referaten. De eerste handelde over “de exilaantekeningen van Verschaeve tussen 1945 en 1949” door Romain Vanlandschoot, historicus van de Vlaamse beweging. Het tweede referaat handelde over “de bedevaarten naar Solbad-Hall en de naoorlogse beeldvorming van Verschaeve” door Aragorn Fuhrmann, wetenschappelijk onderzoeker ADVN. Het algemeen besluit werd uitgesproken door Prof. Dr. Em. Frans-Jos Verdoodt.

Om deze dag te beëindigen was er een receptie, aangeboden door het gemeentebestuur van Alveringem. Er namen een kleine 200 personen deel aan dit colloquium.

In 2020 organiseert de vzw een nieuw colloquium.

Foto’s © Gazet van Hove.