Toegevoegde punten oppositie gemeenteraad Hove

De leden van de oppositiepartijen voegden enkele punten toe aan de agenda van de gemeenteraad.
BIJKOMENDE DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van maandag 18 november 2019 – 20.00u.

Openbare zitting

T.1. A. Visienota Vlekkeplan – goedkeuring

Aangebracht door : Diederik Vandendriessche (Hove Beweegt)

Raadslid D. Vandendriessche vraagt namens de fractie Hove Beweegt een amendement en timing met budgettering voor het beeldkwalitietsplan van de visienota Vlekkenplan.

T.2.  A. Werken Fluvius – goedkeuring

Aangebracht door : Jo Ampe (Hove Beweegt)

Raadslid J. Ampe vraagt namens de fractie Hove Beweegt om in de toekomst een betere communicatie en een beter inplannen te voorzien van dit soort werken en ook om extra aandacht te hebben voor de zwakke weggebruiker.

Jo Ampe

T.3.   A. Opstarten activiteiten voor Ruimtelijk Beleidsplan

Aangebracht door : David Van den Bergh (pH7-Positief Hove)

Raadslid D. Van den Bergh vraagt namens de fractie pH7-Positief Hove om dringend de nodige activiteiten te ondernemen en het bijhorende budget te voorzien in het nog te bepalen meerjarenplan om tegen einde 2021 tot een nieuw Ruimtelijk Beleidsplan te komen.

T.4.   A. Duidelijkheid over geplande sociale woningen te Hove – goedkeuring

Aangebracht door : David Van den Bergh (pH7-Positief Hove)

Raadslid D. Van den Bergh vraagt namens de fractie pH7-Positief Hove om duidelijkheid over de geplande sociale woningen in Hove.

René Verbeecklaan : komen hier sociale woningen ?

T.5.   A. Resultaten participatieavond en Hoplr – goedkeuring

Aangebracht door : Goedele Breyne (pH7-Positief Hove)

Raadslid G. Breyne vraagt namens de fractie pH7-Positief Hove om het verslag van de bevragingen van de participatieavond en Hoplr eerst op de gemeenteraad te agenderen vooraleer deze gepubliceerd worden.

Goedele Breyne

Gesloten/Geheime zitting

Geen punten.

Foto’s (c) Gazet van Hove.